Ákos ispán

A Múltunk wikiből

Akuszisz

Wikipédia – Ákos nemzetség

Györffy György

Helyreállítás és továbbfejlesztés

Ilyen szórt birtokokat kaptak a nyugatról beköltöző lovagok családjai, az említett Vecelin fia Rád és Győr fia Ata mellett a Géza kori Hont és Pázmány, valamint a Péter idejében szerepet játszó Gut és Keled utódai, de ez volt a birtoklási formája a magyar arisztokráciának, így az Abától, Csanádtól és Ákostól leszármazó úri nemzetségeknek is.

Kristó Gyula

Világi előkelők

Nagy hatalomra tett szert már a XII. században az Ákos-atyafiság. Kinnamosz bizánci történetíró a magyarok egyik leghíresebb emberének nevezte Ákost (Akuszisz), aki 1128-ban a bizánciak fogságába esett, de onnan kiszabadulva még két soron következő királyt (II. Bélát és II. Gézát) szolgált. Ugyancsak az Ákos családba tartozott az a Moynolth, aki 1132-ben a trónbetöltés kapcsán támadt vitában az életét vesztette. Egy hamis 1124. évi oklevél hitelesnek tekinthető tanúnévsorában e Magnold és Ákos comesek mellett Lambert comessel találkozunk, aki azonos a bozóki monostor alapítójával, s aki szintén eme 1132. évi viszály során halt meg. Comes címük, az érsek és a püspökök társaságában való előfordulásuk mutatja magas társadalmi állásukat.

II. István

János császár 1128-ban lombard zsoldosokat és szeldzsuk-törököket fogadott seregébe, s egész haderejével felvonult a Dunához. II. Istvánt az ország belsejében, Egerben gyógykezelték, így nem tudta személyesen irányítani a bosszuló hadjáratra indult bizánciakkal szemben az ország déli határainak védelmét, de intézkedett, hogy katonái akadályozzák meg a császár átkelését a Dunán. A bizánci uralkodó gyorsjáratú hajóit a Fekete-tengerről a Dunára vezényelte, s a flotta támogatásával Haram vidékén átkelt a Dunán, majd a folyó bal partján lovas- és dárdaharcban szétszórta a magyar sereget. A magyarok futásban kerestek menedéket, s a bizánciak egészen a Karasó folyóig üldözték őket. Két neves magyar előkelő, Ákos és Keled a bizánciak fogságába esett.

A világi nagybirtokosság előretörése

Feltételezhető, hogy az Ákos-genus attól az Ákostól eredeztette családfáját, aki II. István korában egyik vezető ember volt, s hírét még a bizánciak is ismerték.