Áttekintés az őskori régészeti lelőhelyekről

A Múltunk wikiből

Magyarországi őskori régészeti lelőhelyek

i.e. 5200/4800–4200
Korai neolititikum
Körös-kultúra
i.e. 4400–4000/3500
Az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája; a dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája.
i.e. 4200–3500
A VinčaTordos-kultúra korai szakasza.
Középső neolitikum
Zselizi, szakálháti és bükki csoport.
i.e. 3500–3000
Késő neolitikum
Tiszai kultúra; gorzsai, herpályi és csőszhalmi csoport; lengyeli kultúra, a VinčaTordos-kultúra késői szakasza.
i.e. 3000
A korai rézkor kezdete
Tiszapolgári kultúra.
Középső rézkor
Bodrogkeresztúri kultúra; balatoni (tűzdelt díszes edényes).
i.e. 2000/1900
Késő rézkor
Péceli (badeni) kultúra; kosztoláci kultúra.
i.e. 2000–1800
A korai bronzkor népeinek beáramlása a Kárpát-medencébe.
i.e. 1900
A korai bronzkor kezdete
Vučedoli kultúra; makói és nyírségi csoport; somogyvári csoport; kisapostagi kultúra; nagyrévi kultúra; pitvarosi csoport; hatvani kultúra; perjámosi kultúra (szőregi és gerjeni csoport).
i.e. 1700/1600
Középső bronzkor
Vatyai kultúra; a mészbetétes edények kultúrája; gyulavarsándi csoport; füzesabonyi csoport; vattinai csoport; halomsíros kultúra; szeremlei, felsőszőcsi és hajdúbagosi csoport; bodrogszerdahelyi csoport; koszideri időszak.
i.e. 1300–700
Késő bronzkor
Pilinyi kultúra; urnamezős (váli) kultúra; gávai kultúra.
i.e. 1100–700
A Kárpát-medencei bronzművesség virágkora.
i.e. 8–7. század
Kora vaskor
Mezőcsáti kultúra.
i.e. 7. század eleje-6. század
Hallstatt-kultúra a Dunántúl északnyugati részén, a "szkíta" kultúra kezdetei az Alföldön.
i.e. 513
I. Dareiosz perzsa király hadjárata a Balkán félszigeten és a délorosz sztyeppen.
i.e. 5–4. század
Az Alföld-csoport a Kárpát-medence keleti felén.
i.e. 4. század eleje
A kelták hódító vándorlása, a késői vaskor kezdete a Kárpát-medencében.
i.e. 4. század második fele
A dunántúli kelta uralom megszilárdulása.
i.e. 3. század első harmada
A második kelta invázió, a kelta szkordiszkuszok uralmának kezdete a Kárpát-medence déli részén.
i.e. 3. század
A görögséggel szoros kapcsolatot tartó Oroles és Remaxos geta–dák királyok uralkodása.
i.e. 197
A Künoszkephalainál aratott római győzelem megtöri a makedón hegemóniát.
i.e. 179
V. Philipposz makedón király szövetségre lép a szkordiszkuszokkal.
i.e. 156
Szkordiszkusz-római összetűzések; Sisciát ostromolják a rómaiak.
i.e. 2. század közepe – második fele
A szkordiszkuszok gyakran támadják a római kézbe került Macedoniát.
i.e. 2. század első fele
A kelta bójok birtokolják a Kárpát-medence nyugati részét.
i.e. 88
Scipio Asiagenus győzelme a szkordiszkuszok felett.
i.e. 76–73
Scribonius Curio serege Macedonia felől eléri a Dunát, és szembekerül a dákokkal.
i.e. 60 után
Boirebistas (Burebista) dák királyságának megerősödése; a dákok legyőzik a bójokat és a tauriszkuszokat, nagy területeket hódítanak meg az Alföldön és Dél-Szlovákiában.
i.e. 1. század közepe
Boirebistas halála után a dák állam részekre szakad.
A magaslati földvárak (oppidumok) virágkora.