Örsúr vezér

A Múltunk wikiből

Ursuuru vagy Örs

törzsfő
Fórum / Beszélgessünk / Örs vezér

Bartha Antal

Az etelközi magyarok politikai berendezkedése

Anonymus az egyik magyar törzsfő nevét Ursuuru, Örsúr alakban őrizte meg. Az úr cím a magyar törzsek vezéreit megillető elnevezés. Az úr alá tartozó társadalmi alakulásnak, a törzsnek a magyar neve uruság, urság volt, ebből alakult ki ország szavunk is.

Györffy György

Milyen módon történt a föld elosztása?

Az Árpád-fiak szállásrendje és a dukátus

A magyar hagyomány Örs-úr törzsfő megnevezésében meg is őrizte az úr címet.

A vezérek szállásrendje és a törzsek

Nehéz kérdések vetődnek fel a Sajó mellé telepített Örs vezérrel kapcsolatban is. Anonymus ugyanis a kun (kabar) vezérek között szerepelteti Ousad fia Örsúr néven, és Borsod megyében juttatja szállásbirtokhoz, ahol az Árpád-korban csakugyan birtokolt az Örsúr-nemzetség. E helyen azonban sem Ousad, sem Örs nevű falut nem találunk (Örös nem tartozik ide!), ráadásul az Örs helynév, melyből országszerte 27 található törzsnevek csoportjában, minden bizonnyal egy kabar törzs neve volt. Következőleg Örs-úr nem személynév volt, hanem olyanféle méltóságnév, mint a Türk-sad; jelentése: az Örs törzs feje.

Szállásterületenként és nemzedékenként felsorolva az ott megszálló vezéreket a következő feltételezett képet kapjuk:

  Sajóvidék
I. nemzedék Örs úr ?