Összeomlás és forradalom

A Múltunk wikiből
1918. január 8.
Wilson 14 pontja.
1918. január 12.
A Galilei Kör feloszlatása.
1918. január 13.
Gyűlések Budapesten a breszt-litovszki békediktátum ellen.
1918. január 14.
Általános sztrájk Wiener Neustadtban.
1918. január 16.
Általános sztrájk Bécsben.
1918. január 18.
Általános sztrájk egész Ausztriában.
Általános sztrájk Budapesten.
1918. január 19.
Az általános sztrájk átterjed vidékre.
A 86. közös gyalogezred lázadása Szabadkán.
1918. január 20.
Wekerle ígérete a sztrájkolók követeléseinek teljesítésre; a sztrájk befejezése.
1918. január 22–28.
Pólai sztrájk.
1918. január 23.
A Wekerle-kormány lemondása és átalakulása.
1918. január 26.
A 48-as Alkotmánypárt megalakulása.
1918. január 28.
Általános sztrájk Németországban.
1918. január 28.—február 2.
Trieszti sztrájk.
1918. február 1.
Az ArmandRevertera tárgyalások felújítása.
1918. február 1–3.
Cattarói matrózfelkelés.
1918. február 3.
A Néppárt, az Országos Keresztény Szocialista Párt és a Keresztény Szociális Egyesületek Országos Szövetsége egyesülése Keresztény Szociális Néppárt néven.
1918. február 3–4.
Osztrák-magyar–amerikai tárgyalások.
1918. február 9.
Békeszerződés az ukrán Radával.
1918. február 11.
A 22. közös ezred zendülése Mostarban.
1918. február 14.
Az 53. közös gyalogezred zendülése Trebinjében.
1918. február 18.
Német támadás Szovjet-Oroszország ellen.
1918. február 23.
A német hadsereg megállítása, a Vörös Hadsereg megszületése.
1918. március 1.
Horvát képviselők zágrábi értekezlete.
1918. március 3.
A breszt-litovszki béke.
1918. március 5.
Előzetes béke Romániával.
1918. március 7–14.
Vasipari sztrájk Budapesten. Elbocsátások a 8 órás munkaidő bevezetése miatt.
1918. március 18–22.
Lupényi sztrájk.
1918. március 20.
Statárium kihirdetése a katonaszökevényekkel szemben.
1918. március 21.
Az arrasi német támadás megindulása.
1918. március 24.
Az OK(b)P Magyar Csoportjának megalakulása Moszkvában.
1918. április 3.
A Szociális Forradalom című lap kiadása Moszkvában.
1918. április 8.
A Monarchia nemzetiségeinek római kongresszusa.
1918. április 9.
A második nagy német támadás a nyugati fronton.
1918. április 14.
Iparcsarnoki választójogi nagygyűlés.
1918. április 16.
Ottokar Czernin lemondása.
1918. április 17.
A Wekerle-kormány lemondása és átalakulása.
1918. április 19.
A képviselőház tárgyalási alapul elfogadja a választójogi törvényjavaslatot.
1918. április 22.
Félnapos általános választójogi sztrájk.
1918. április 24—1918. október 24.
Burián István újra közös külügyminiszter.
1918. április 25.
Pop C. István a Román Nemzeti Párt nevében először tagadja meg a költségvetés megszavazását.
1918. május 1.
Általános sztrájk több vidéki városban; nagy felvonulások.
1918. május 7.
Sztrájk a MÁV Gépgyárban.
Bukaresti béke.
1918. május 12.
Rimaszombati katonalázadás.
1918. május 15.
A prágai Nemzeti Színház 50 éves jubileuma alkalmából közös cseh, szlovák, lengyel, délszláv, olasz és román ünnepély.
1918. május 20.
A 6. közös gyalogezred pécsi pótzászlóaljának lázadása.
1918. május 21.
Sztrájk a lőrinci tölténygyárban.
1918. május 22.—június 3.
A resicai kohóművek és gépgyár munkásainak sztrájkja.
1918. május 24.
Szlovák szociáldemokrata és polgári vezetők közös fellépése Liptószentmiklóson az önrendelkezési jogért és a demokratikus békéért.
1918. május 25.
A csehszlovák hadtest felkelése Szovjet-Oroszországban.
1918. május 27.
A marne-i támadás: a németek 3. nagy támadása.
1918. május 29.
Az USA kormánya helyeslőleg tudomásul veszi a római kongresszus határozatait.
1918. május 30.
Sajóecsegi katonalázadás.
Masaryk pittsburghi nyilatkozata.
1918. június 3.
A versailles-i haditanács nyilatkozata. A hadicél: Csehszlovákia, Lengyelország és a jugoszláv állam megteremtése.
1918. június 12.
Tatabányai bányászsztrájk.
1918. június 15.
Sikertelen osztrák–magyar támadás az olasz fronton.
1918. június 18.
Bécsi általános sztrájk.
1918. június 20.
Budapesti általános sztrájk.
1918. június 27.
A munkástanács letiltja a sztrájkot.
1918. június 29.
A Csehszlovák Nemzeti Tanácsot a franciák harcoló félként ismerik el.
1918. július 9.—október 11.
Salzburgban német–osztrák-magyar tárgyalások a közép-európai vámunióról.
1918. július 15.
Az utolsó német támadás a nyugati hadszíntéren.
1918. július 18.
Az antant ellentámadásának megindulása a nyugati hadszíntéren.
1918. július 25.
Max Hussarek kormánya Ausztriában.
1918. július 26.
A választójogi reform elfogadása.
1918. augusztus 8.
A német hadsereg fekete napja.
1918. augusztus 9.
A Csehszlovák Nemzeti Tanácsnak harcoló félként való angol elismerése.
1918. augusztus 13.
Pittsburghi egyezmény. A Csehszlovák Nemzeti Bizottság létrehozása.
1918. augusztus 16.
A Jugoszláv Nemzeti Tanács megalakítása.
1918. augusztus 27.
Breszt-litovszki pótszerződés.
1918. szeptember 3.
A Csehszlovák Nemzeti Tanácsnak harcoló félként való amerikai elismerése.
1918. szeptember 6.
A Román Egység Nemzeti Tanácsának megalakulása Párizsban.
1918. szeptember 11.
1918:XVII. tc. Az országgyűlési képviselők választásáról.
1918. szeptember 14.
Burián békejegyzéke.
Az antant balkáni offenzívájának kezdete.
1918. szeptember 15.
Románok, csehek, szlovákok, lengyelek, kárpátukránok és délszlávok kongresszusa New Yorkban.
1918. szeptember 16–17.
Az antanthatalmak elutasítják a Burián-jegyzéket.
1918. szeptember 20–21.
Tisza István szarajevói látogatása.
1918. szeptember 25.
Bulgária békekérése.
1918. szeptember 27.–november 4.
Alexander Bernhard Spitzmüller a közös pénzügyminiszter.
1918. szeptember 28.
Koronatanács, a békejegyzék elfogadása.
1918. szeptember 29.
Bolgár fegyverszünet Szalonikiben.
1918. szeptember 30.
Wekerle lemondását az uralkodó nem fogadja el.
1918. október 4.
Max badeni herceg az új német kancellár.
Német, osztrák–magyar és török békejegyzék az USA elnökéhez.
1918. október 5–6.
Szlovének, Horvátok és Szerbek Nemzeti Tanácsának megalakulása Zágrábban.
1918. október 8.
Wilson elutasítja a központi hatalmak jegyzékeit.
Az MSZDP kiáltványa a magyarországi nemzetek önrendelkezési jogáért és a demokratikus átalakulásért.
1918. október 11.
Lengyel Nemzeti Tanács megalakulása Krakkóban.
1918. október 12.
A Román Nemzeti Párt nagyváradi gyűlése önrendelkezési jogot követel az erdélyi románság számára.
A Román Egység Nemzeti Tanácsának francia elismerése.
1918. október 14.
Csehországi általános politikai sztrájk.
Wekerle ismételt lemondását az uralkodó ismételten nem fogadja el.
1918. október 16.
IV. Károly föderációs manifesztuma.
1918. október 17.
Tisza István elismeri a háború elvesztését.
1918. október 18.
Wilson kijelenti, hogy a 14 pont a Monarchia vonatkozásában túlhaladott.
Csehszlovák függetlenségi nyilatkozat.
1918. október 23–24.
Magyar Nemzeti Tanács megalakítása.
1918. október 24.
Andrássy Gyula a Monarchia új külügyminisztere.
Az utolsó olasz támadás megindulása.
Wekerle ismét lemond, de ismét a helyén marad.
1918. október 25.
A Magyar Nemzeti Tanács megalakulásának bejelentése.
A 22. honvéd gyalogezred és a 38. honvéd gyaloghadosztály lázadása az olasz fronton; a lázadás átterjed az arcvonal nagy részére.
Diákok és katonatisztek tüntetése a Várban.
1918. október 26.
A Szlovák Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának megalakulása.
1918. október 27.
Andrássy Gyula külügyminiszter békefelhívása az antanthatalmakhoz.
1918. október 28.
A lánchídi csata.
A prágai Nemzeti Tanács deklarálja a csehszlovák állam megalakulását.
1918. október 29.
Budapesti munkások félórás általános sztrájkja, tiltakozásul a kormány vérengzése ellen.
A rendőrség csatlakozása a Magyar Nemzeti Tanácshoz.
A Forradalmi Katonatanács megalakulása.
Hadik János miniszterelnöki kinevezése.
Horvátország elszakadása a Monarchiától.
1918. október 30.
A Szlovák Nemzeti Tanács elfogadja a turócszentmártoni deklarációt.
A magyarországi és erdélyi Román Nemzeti Tanács megalakulása.
A forradalmi tömegek megakadályozzák egy menetszázad frontra indítását, kiszabadítják a politikai foglyokat, elfoglalják a Térparancsnokságot és a fontosabb középületeket.
1918. október 30–31.
A felfegyverzett munkás- és katonatömegek megszállják Budapest összes stratégiai pontját.
A forradalom győzelme.
1918.
Lenin: Állam és forradalom című munkája.
Ady Endre: [htt p://mek.oszk.hu/00500/00588/html/versek10.htm A halottak élén] című verskötete.
Karinthy Frigyes: Krisztus vagy Barabás című munkája.
Heinrich Mann: Az alattvaló című regénye.
Móricz Zsigmond: A fáklya című regénye.
Walter Gropius Weimarban megalapítja a Bauhaus művészeti iskolát.
Szent Gellért tér, Hotel Gellért szálloda. Fortepan 1656
A Gellért Szálloda (1909–1918) átadása (Hegedüs Ármin, Stark Izidor, Sebestyén Artúr munkája).


Magyarország az első világháborúbanGalántai József
1917, a fordulatok éve Tartalomjegyzék
A katonai döntés terve és kudarca