„A Wekerle-kormány újabb átalakítása és a választójogi törvény” változatai közötti eltérés

A Múltunk wikiből
a (egy változat)
(időrend)
1. sor: 1. sor:
 +
; 1918. február 3.
 +
: A Néppárt, az Országos Keresztény Szocialista Párt és a Keresztény Szociális Egyesületek Országos Szövetsége egyesülése Keresztény Szociális Néppárt néven.
 +
; 1918. április 17.
 +
: A [[Wekerle Sándor|Wekerle]]-kormány lemondása és átalakulása.
 +
; 1918. április 19.
 +
: A képviselőház tárgyalási alapul elfogadja a választójogi törvényjavaslatot.
 +
; 1918. április 22.
 +
: Félnapos általános választójogi sztrájk.
 +
; 1918. május 1.
 +
: Általános sztrájk több vidéki városban; nagy felvonulások.
 +
; 1918. július 26.
 +
: A választójogi reform elfogadása.
 +
; 1918. szeptember 11.
 +
: [https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7409 1918:XVII. tc]. Az országgyűlési képviselők választásáról.
 +
 
Az elnyomó intézkedések nem hoztak eredményt, a forradalmi fellendülés nem tört meg. A kormány ezért választójogi &bdquo;reformpolitikával&rdquo; is csökkenteni kívánta a feszültséget. Ennek érdekében hosszas tárgyalásokba keveredett a munkapárttal, amely meg a [[Vázsonyi Vilmos|Vázsonyi]]-féle erősen mérsékelt decemberi tervezetet sem akarta elfogadni. A munkapárt azt kívánta, hogy a 4 elemi helyett 6 elemire emeljék a cenzust, az ipari munkásság körében csak a szakmunkásság kapjon választójogot, a mezőgazdasági munkások közül pedig csak azok, akik huzamos időn át egy gazdánál megszakítás nélkül dolgoznak. Ellenezték a Károly-kereszttel kitüntetettek választójogát is. &bdquo;Épp ezek azok a kardinális rendelkezések &ndash; mondotta [[Wekerle Sándor|Wekerle]] még a március 11-i minisztertanácson &ndash;, amelyekhez a kormány kötve van.&rdquo; Hasonló állásponton volt [[Vázsonyi Vilmos|Vázsonyi]] és [[Apponyi Albert|Apponyi]] is. Ezzel szemben többen a munkapárttal való további egyezkedés mellett szóltak: &bdquo;Igyekezni kell megegyezést keresni a javaslat kardinális pontjai tekintetében&rdquo; &ndash; hangoztatta [[Popovics Sándor|Popovics]] pénzügy- és [[Szterényi József|Szterényi]] kereskedelemügyi miniszter.<ref>[https://www.eleveltar.hu/web/guest/bongeszo?ref=TypeDeliverableUnit_edac23e3-5e0b-4943-bc70-e0dc8939367e&tenant=MNL Ugyanott, 419&ndash;420].</ref>
 
Az elnyomó intézkedések nem hoztak eredményt, a forradalmi fellendülés nem tört meg. A kormány ezért választójogi &bdquo;reformpolitikával&rdquo; is csökkenteni kívánta a feszültséget. Ennek érdekében hosszas tárgyalásokba keveredett a munkapárttal, amely meg a [[Vázsonyi Vilmos|Vázsonyi]]-féle erősen mérsékelt decemberi tervezetet sem akarta elfogadni. A munkapárt azt kívánta, hogy a 4 elemi helyett 6 elemire emeljék a cenzust, az ipari munkásság körében csak a szakmunkásság kapjon választójogot, a mezőgazdasági munkások közül pedig csak azok, akik huzamos időn át egy gazdánál megszakítás nélkül dolgoznak. Ellenezték a Károly-kereszttel kitüntetettek választójogát is. &bdquo;Épp ezek azok a kardinális rendelkezések &ndash; mondotta [[Wekerle Sándor|Wekerle]] még a március 11-i minisztertanácson &ndash;, amelyekhez a kormány kötve van.&rdquo; Hasonló állásponton volt [[Vázsonyi Vilmos|Vázsonyi]] és [[Apponyi Albert|Apponyi]] is. Ezzel szemben többen a munkapárttal való további egyezkedés mellett szóltak: &bdquo;Igyekezni kell megegyezést keresni a javaslat kardinális pontjai tekintetében&rdquo; &ndash; hangoztatta [[Popovics Sándor|Popovics]] pénzügy- és [[Szterényi József|Szterényi]] kereskedelemügyi miniszter.<ref>[https://www.eleveltar.hu/web/guest/bongeszo?ref=TypeDeliverableUnit_edac23e3-5e0b-4943-bc70-e0dc8939367e&tenant=MNL Ugyanott, 419&ndash;420].</ref>
  

A lap 2017. július 4., 09:10-kori változata

1918. február 3.
A Néppárt, az Országos Keresztény Szocialista Párt és a Keresztény Szociális Egyesületek Országos Szövetsége egyesülése Keresztény Szociális Néppárt néven.
1918. április 17.
A Wekerle-kormány lemondása és átalakulása.
1918. április 19.
A képviselőház tárgyalási alapul elfogadja a választójogi törvényjavaslatot.
1918. április 22.
Félnapos általános választójogi sztrájk.
1918. május 1.
Általános sztrájk több vidéki városban; nagy felvonulások.
1918. július 26.
A választójogi reform elfogadása.
1918. szeptember 11.
1918:XVII. tc. Az országgyűlési képviselők választásáról.

Az elnyomó intézkedések nem hoztak eredményt, a forradalmi fellendülés nem tört meg. A kormány ezért választójogi „reformpolitikával” is csökkenteni kívánta a feszültséget. Ennek érdekében hosszas tárgyalásokba keveredett a munkapárttal, amely meg a Vázsonyi-féle erősen mérsékelt decemberi tervezetet sem akarta elfogadni. A munkapárt azt kívánta, hogy a 4 elemi helyett 6 elemire emeljék a cenzust, az ipari munkásság körében csak a szakmunkásság kapjon választójogot, a mezőgazdasági munkások közül pedig csak azok, akik huzamos időn át egy gazdánál megszakítás nélkül dolgoznak. Ellenezték a Károly-kereszttel kitüntetettek választójogát is. „Épp ezek azok a kardinális rendelkezések – mondotta Wekerle még a március 11-i minisztertanácson –, amelyekhez a kormány kötve van.” Hasonló állásponton volt Vázsonyi és Apponyi is. Ezzel szemben többen a munkapárttal való további egyezkedés mellett szóltak: „Igyekezni kell megegyezést keresni a javaslat kardinális pontjai tekintetében” – hangoztatta Popovics pénzügy- és Szterényi kereskedelemügyi miniszter.[1]

A minisztertanács után a választójogi törvényt tárgyaló parlamenti bizottságban tovább folytatták az egyezkedési tárgyalásokat. Tisza a régi merevséggel lépett fel, lehetetlenné tette, hogy a Wekerle-kormány az előzőnél jóval mérsékeltebb választójogi tervezetét érvényesítse. Arra számított, hogy a kormány előbb-utóbb teljesen kapitulálni fog. „Nem lehetetlen – írta Buriánnak március 19-én –, hogy a helyzet bizonytalansága hónapokig el fog tartani, de azt hiszem, jó mederben van a dolog.”[2] A kormány – vállalva a képviselőház feloszlatását – április 17-én lemondott. Az ismét átalakított kormányból (harmadik Wekerle-kormány) kimaradt Vázsonyi és Apponyi, akik a választójog terén nem voltak hajlandók további visszavonulásra. Helyükbe a munkapárthoz közel álló politikusok kerültek. Az átalakított kormány elfogadta a munkapárt követeléseit. Ezt a választójogi törvényt, amely az Esterházy-kormány és az első Wekerle-kormány által megígért tervezet karikatúrája volt, a képviselőház július 19-én megszavazta. Tisza elégedett volt. A képviselőházi szavazás napján körlevelet küldött a párt vidéki vezetőihez: A „kormányzati szellem, amely olyan visszatetszően jellemezte politikai ellenfeleink hatalomra jutásának első időszakát, tisztultabb felfogásnak adta át a tért”. De „a kormány politikájának ezzel az örvendetes módosulásával” megbukott az egész „reformpolitika” kísérlete.[3]

Ha a dolgozó rétegekben voltak még illúziók a vezető osztályok reformkészségét illetően, ezzel végleg eltűntek. Nyilvánvalóvá vált, hogy az elnyomott osztályok követeléseit csak a forradalom teljesítheti. A választójog vitája és megoldása – írja Károlyi emlékiratában – „egyetlen hosszú önleleplezése volt a magyar uralkodó osztálynak az elnyomott (és szerintük továbbra is elnyomandó) osztályok és népek, meg a figyelő külföld előtt”.[4]

A háború alatt, különösen az utolsó évben erősödött az antiszemitizmus. 1918 tavaszától főleg a jobboldali agráriusok és a klerikálisok politikai agitációjában érvényesült az antiszemita demagógia. A Bangha Béla szerkesztette Magyar Kultúra, a keresztényszocialisták VermesKatona-szárnya és nem utolsósorban Prohászka püspök járt az élen. A liberális látszatot egyébként fenntartó kormány mindezt jóindulatúan eltűrte, mert ebben is eszközt látott a társadalmi küzdelmek frontjainak összekuszálására, s így a forradalmi szellem erősödésének ellensúlyozására.

Lábjegyzetek

  1. Ugyanott, 419–420.
  2. Tisza Levelek. VI. Budapest, 1937. 348.
  3. Ugyanott, 361.
  4. Károlyi. München, 1923. 270.


Összeomlás és forradalom
A gazdasági bomlás Tartalomjegyzék A forradalmi mozgalmak erősödése