A belpolitikai ellentétek kiéleződése a századelőn

A Múltunk wikiből

Írta Hanák Péter

1901. január 23.
A Társadalomtudományi Társaság megalakítása.
1901. február 15.
5000 munkanélküli tüntetése Budapesten.
1901. március 18.
A kereszt-mozgalom megindulása a budapesti egyetemen.
1901. április 11.
A Szlovák Nemzeti Párt turócszentmártoni értekezlete; politikai aktivitás elfogadása, új program kiadása.
1901. május 24.
Resicai vasmunkássztrájk. 4000 munkás szembeszáll a csendőrséggel.
1901. augusztus 1.
1901:XXIV. tc. Az összeférhetetlenségről.
1901. augusztus 3.
Károlyi Sándor gönci levele, az agrárius irányzat aktivizálódása.
1901. augusztus 5.
Kolozsvárott a munkások kiszabadítják a börtönbe zárt politikai foglyokat.
1901. szeptember 7.
Jihotuan egyezmény (boxer jegyzőkönyv), a boxerlázadás lezárulása.
1901. október 2–9.
Országgyűlési választások.
1901. december 19.
A diósgyőri vasmunkássztrájk.
1901. december 21.
Munkanélküliek tüntetése Budapesten.
1901.
Cserháti Sándor: Általános és különleges növénytermelés.
Eötvös Loránd a Balaton jegén kipróbálja a torziós ingát.
Kandó Kálmán villanymozdonya.
Pulszky Ágost: A nemzetiségről.
Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regénye.
Mikszáth Kálmán: Különös házasság című regénye.
Thomas Mann: A Buddenbrook ház című regénye.
Csontváry Kosztka Tivadar - 1901 - Holdtölte Taorminában
Csontváry Kosztka Tivadar: Holdtölte Taorminában című képe.
Fényes Adolf - Napszámos (1900 körül)
Fényes Adolf: Napszámos című képe.
A gödöllői művésztelep létrehozása.
1902. január 15.
Az Obzor-párt és a Jogpárt Horvát Ellenzék néven egyesül (1903. január 29-én felveszi a Horvát Jogpárt nevet).
1902. január 30.
Angol-japán katonai szerződés.
1902. február 15.
Ioan Mihu javaslata, a Román Nemzeti Párt programmódosítására.
1902. március 3.
Tisza Kálmán halála.
1902. április 3.
Fiumei általános sztrájk.
1902. május 29.
A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének megalakítása.
1902. június 1.
A kettős szövetség meghosszabbítása.
1902. június 8.—július 19.
Szerb nemzeti egyházi kongresszus.
1902. június 22.
A Magyarországi Vas- és Fémmunkások Országos Szövetségének megalakulása.
1902. június 26.
1902:XIV. tc. A gazdasági munkás- és segélypénztárakról szóló 1900:XVI. tc. kiegészítéséről.
1902. június 28.
A hármas szövetség meghosszabbítása.
1902. június–szeptember
Sajtóperek a bánáti német mozgalom vezetői ellen, kiutasításuk az országból.
1902. szeptember 30.—október 22.
1700 győri vagongyári munkás sztrájkja.
1902. november 1.
Francia–olasz egyezmény.
1902. december 18.—1906. október 24.
Heinrich von Pitreich a közös hadügyminiszter.
1902. december 31.
SzéllKoerber-paktum, az új gazdasági kiegyezés megkötése.
1902.
A Kandó Kálmán által tervezett első villamosvasút-vonal megnyitása. Olaszországban.
Hoitsy Pál: Nagy Magyarország. A magyar történet jövő századai.
Bródy Sándor: A nap lovagja című regénye.
A Művészet című folyóirat megindítása, szerkesztője Lyka Károly.
Bródy Sándor Fehér könyv címmel folyóiratot alapít.
Magyar Közélet címmel Bánffy Dezső folyóiratot alapít.
Iványi Grünwald Béla: Itatás című képe.
Az eredeti kolozsvári Mátyás király emlékmű
Fadrusz János: A kolozsvári Mátyás-szobor.
Aristide Maillol: Léda című szobra.
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Érvénytelen bélyegkép paraméterek
HUN-2015-Budapest-Hungarian Parliament (Budapest) 2015-01 crop
Az Országház (1894–1902) átadása (Steindl Imre).
Oláh Igor-5 ker Hold u 4.jpg
Oláh Igor-5 ker Hold u 4
Postatakarékpénztár (1899–1902) átadása (Lechner Ödön).
1903. január 6.—február 16.
A Hofherr és Schrantz gyár munkásainak sztrájkja.
1903. január 24.
Fejérváry Géza honvédelmi miniszter a képviselőházban beterjeszti a létszámemelési javaslatot.
1903. február 15.
A tattersalli] munkásgyűlés tiltakozása a létszámemelési javaslat ellen.
1903. március 22.
Tiltakozó gyűlés a létszámemelés ellen Budapesten.
1903. április 12–14.
Az MSZDP X. kongresszusa, új szervezeti szabályzat és program elfogadása.
1903. április 16.
A létszámemelési javaslat képviselőházi vitájának vége, az obstrukció kezdete.
1903. május 1.
Exlex állapot.
1903. május 25.
Újpesti jutagyári munkások sztrájkja.
1903. május 27.
Fővárosi építőmunkássztrájk.
1903. június 11.
Sándor szerb király meggyilkolása.
1903. június 16.
Széll Kálmán lemondása, Tisza István miniszterelnöki megbízatása (nem sikerül kormányt alakítania).
1903. tavasz
„Nemzeti mozgalom” Horvátországban: tüntetések és népgyűlések a pénzügyi-gazdasági önállóságért, a magyar feliratok, címerek, zászlók ellen.
1903. június 23–24.
Khuen-Héderváry Károly és Kossuth Ferenc megállapodása; a létszámemelési javaslat elvetése, az obstrukció beszüntetése.
1903. június 24.
Karagyorgyevics Péter az új szerb király.
1903. június 27 .—július 1.
Az annavölgyi, dorogi bányákban sztrájk, amit több fővárosi és vidéki üzem munkásainak sztrájkja követ.
1903. június 27.—november 3.
Khuen-Héderváry Károly kormánya.
1903. július 1.
Teodor Pejačević az új horvát bán.
1903. július 14–24.
[[Agenor Gołuchowskiħħ a közös pénzügyminiszter.
1903. július 15.
Munkásnagygyűlés Budapesten a kormány munkásellenes terrorja ellen.
1903. július 20.
XIII. Leó pápa halála.
1903. július 24.—1912. február 20.
Burián István a közös pénzügyminiszter.
1903. július 30.—augusztus 20.
Az Oroszországi Szociáldemokrata Párt II. kongresszusa; bolsevik és mensevik irányzat kialakulása.
1903. augusztus 4.
X. Pius pápa megválasztása.
1903. augusztus 10.
Khuen-Héderváry lemond, ügyvivőként a helyén marad.
1903. augusztus 15.
A macedóniai felkelés kirobbanása.
1903. augusztus 20.
Salgótarjáni bányászsztrájk.
1903. szeptember 17.
A chlopy hadparancs; a hadsereg egységéről.
1903. szeptember 19.
A Szerb Radikális Párt új programjának kiadása.
1903. nyár
Aratósztrájkok.
1903. szeptember 28.
Pécsi általános sztrájk.
1903. szeptember 29.
Újjáalakul a Khuen-Héderváry-kormány.
1903. október 1.
II. Miklós cár és Ferenc József mürzstegi találkozója.
1903. október 4.
A budapesti fuvarosok általános sztrájkja.
1903. november 3.–1905. június 18.
Tisza István kormánya.
1903. november 7.
A cseh pártok közös programjának kiadása.
1903. november 12.
Képviselőházi obstrukció az újoncjavaslat ellen.
1903. november 21.
Tisza István elfogadtatja a párhuzamos (délelőtti-délutáni) képviselőházi ülések rendjét.
1903. november 22.
Bánffy Dezső megalakítja az Új Pártot.
1903. november 25.
Apponyi Albert és hívei kilépnek a szabadelvű pártból.
1903. december 5.
Kossuth Ferenc a függetlenségi párt nevében beszünteti, az Ugron-frakció és a Néppárt folytatja az obstrukciót.
1903. december 26–27.
Az első országos bányászértekezlet.
1903.
Konsztantyin Ciolkovszkij elmélete az űrrepülésről.
Ivan Pavlov elmélete a feltételes reflexekről.
Az első motoros repülőgép (Wright fivérek).
A Gyermektanulmányi Társaság megalapítása.
Jászi Oszkár: A történelmi materializmus állambölcselete.
Somló Bódog: Állami beavatkozás és individualizmus című könyve.
Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely című drámája.
Iványi Grünwald Béla: Tavaszi kirándulás című képe.
A Halászbástya díszlépcsővel
A Halászbástya (1901–1903) elkészülte (Schulek Frigyes).
Az Erzsébet híd 1903-ban
Az Erzsébet-híd (1897–1903) átadása.
Bartók Béla: Kossuth-szimfónia.
1904. január 20.
Választójogi ankét a belügyminisztériumban a szociáldemokrata párt részvételével.
1904. február 8.
Az orosz–japán háború kitörése.
1904. február 12.—április 12.
Budapesti lakatosmunkások sztrájkja.
1904. március 1.
Tisza István rendelete a szocialista agitáció megakadályozásáról.
1904. március 5.
A házszabályok szigorítására vonatkozó javaslat előterjesztése.
1904. március 10.
Thaly Kálmán békéje a kormány és az ellenzéki pártok között.
1904. március 13–14.
Budapesti szabómunkások sztrájkja.
1904. április 8.
Angol–francia egyezmény a gyarmati érdekszférák elhatárolásáról (entente cordiale).
1904. április 19–24.
Országos vasutassztrájk.
1904. április 24.
Az élesdi sortűz.
1904. április–május
A Társadalomtudományi Társaság vitája a társadalmi fejlődés irányáról.
1904. május 1.
Budapesti ötvenezres tüntetés.
Debreceni általános sztrájk.
1904. május 22.
Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés megalakítása.
1904. június 3–8.
Aradi általános sztrájk.
1904. június 12.
A Nemzeti Párt újjáalakítása.
1904. augusztus 14–20.
A II. Internacionálé VI. kongresszusa Amszterdamban.
1904. szeptember 10–29.
A vállalkozók 10 000 sztrájkoló építőmunkást elbocsátanak.
1904. október 7.
Tisza István ugrai levele.
1904. október 23.
A Keresztény Szociális Egyesületek Országos Szövetségének megalakítása.
1904. november 15.
„Lex Daniel” új házszabály-revíziós javaslat.
1904. november 18.
Képviselőházi puccs: zsebkendőszavazás.
1904. november 19.
Az ellenzéki pártok megalakítják a koalíciót.
1904. december 13.
A képviselőház berendezésének szétverése.
1904. december 15.
Orosz–osztrák-magyar semlegességi szerződés.
1904. december 22.
A Horvát Népi Parasztpárt megalakítása.
1904. december 27.
A Koerber-kormány bukása Ausztriában.
1904. december 29.
A horvát Haladó Párt megalakítása.
1904. december
Az ágyúszállításokkal kapcsolatos összetűzések első szakasza Szerbiával.
1904.
Jászi Oszkár: Művészet és erkölcs.
Katona Lajos: Magyar népmesetípusok.
A Thália Társaság (színtársulat) megalakítása.
A Magyarországi Munkásnő Egyesület megalakítása.
Csontváry A panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben
Csontváry Kosztka Tivadar: A Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben című képe.
Fényes Adolf: Babfejtők] című képe.
Pablo Picasso: Emberpár című képe.
Leoš Janáček: Jenufa című operája.
  1. A hatvanhetes kormányzat válsága
  2. Munkásmozgalom a századelőn


Magyarország története 1890–1918
Magyarország társadalma a századforduló idejénHanák Péter Tartalomjegyzék Az 1905–1906. évi belpolitikai válságHanák Péter
A hatvanhetes kormányzat válsága