A dualizmus válságának kezdetei a 19. század végén

A Múltunk wikiből

Írta Hanák Péter

1895. január 6.
A Román Nemzeti Párt komitéjának feloszlatása.
1895. január 14.—1899. február 26.
Bánffy Dezső kormánya.
1895. január 28.
„Magyarország jogtalan népéhez”, az MSZDP felhívása az általános választójog érdekében.
Összecsapás Szegeden a katonaság és a munkásvezetők szabadon bocsátását követelő tüntetők között.
1895. január 28–29.
A katolikus Néppárt alakuló értekezlete.
1895. február 22.
Ugron Gábor és csoportja kilép a Függetlenségi és 48-as Pártból.
1895. február 28.
Eötvös Károly belép a Függetlenségi és 48-as Pártba.
1895. március 5–16.
Szántó Kovács János és társai pere.
1895. május 1.
Bánffy bírálata Agliardi pápai nuncius magyarországi utazása ügyében.
1895. május 3.
A salgótarjáni kőszénbányászok kéthetes sztrájkjának kezdete.
1895. május 5.
Kálnoky Gusztáv közös külügyminiszter lemondása az Agliardi-ügy miatt.
1895. május 10.—július 18.
Román és magyar bányászok sztrájkja Resicán.
1895. május 16.
Agenor Gołuchowski külügyminiszteri kinevezése.
1895. május 19–23.
III. Országos Gazdakongresszus Budapesten.
1895. június 19.
Erich Kielmansegg kinevezése osztrák miniszterelnökké.
1895. augusztus 5.
Friedrich Engels halála.
1895. augusztus 10.
A budapesti nemzetiségi kongresszus.
1895. augusztus 22.
A Szlovák Múzeum Egylet megalakítása.
1895. szeptember 19.
Amnesztia a Memorandum-per elítéltjeinek.
1895. szeptember 20.
A reformista szárny kiszorítja Silberberg Ignácot és társait az MSZDP vezetéséből.
1895. szeptember 30.
A Badeni-kormány megalakítása Ausztriában.
1895. október 10–16.
Az uralkodó zágrábi látogatása alkalmával a horvát főiskolások magyarellenes tüntetése.
1895. október 16.
1895:XLII. tc. Az izraelita vallásról.
1895. november 22.
1895:XLIII. tc. A vallás szabad gyakorlatáról.
1895.
Hendrik Anton Lorentz elektronelmélete.
Wilhelm Conrad Röntgen felfedezi a róla elnevezett sugárzást.
Az első nőhallgatók a budapesti egyetem bölcsész- és orvoskarán.
Az Eötvös Kollégium megalakítása.
Theodor Fontane: Effi Bríest című regénye.
Komjáthy Jenő: A homályból.
Szomory Dezső: Les grands et les petits moineaux című novellás kötete.
Vajda János: Költeményei.
Munkácsy Sztrájk 1895
Munkácsy Mihály: Sztrájk című képe.
New York-palota
A New York-palota felépülése (Hauszmann Alajos munkája).
Az első filmelőadás.
1896. január 3.
II. Vilmos német császár támogató távirata Krügerhez, a délafrikai búrok vezetőjéhez.
1896. január 19.
A Magyar Gazdaszövetség megalakítása.
1896. március 1.
Olasz csapatok veresége Aduánál az abesszínokkal szemben
1896. március 19.
Frankel Leó halála.
1896. április 11.
A földalatti vasút megnyitása.
1896. április 21.
A Millennium törvénybe iktatása.
1896. május 2.
Ferenc József megnyitja a millenniumi kiállítást.
1896. május 7.
A Československá Jednota megalakítása Prágában.
1896. május 10.
1896:V. tc. A phylloxera által elpusztított szőlők felújítása előmozdítása tárgyában.
1896. május 24–25.
Az MSZDP IV. kongresszusa; Várkonyi Istvánt és Csizmadia Sándort beválasztják a vezetőségbe.
1896. június 14.
Az osztrák választójogi reform szentesítése.
1896. június 27.
Mehádiai zendülés és esendőrsortűz.
1896. július 27.
1896:XXV. tc. A majorsági zsellérbirtokról és az ehhez hasonló természetű birtokokról.
1896. július 27.—augusztus 1.
A II. Internacionálé IV. londoni kongresszusa
1896. augusztus 1–16.
Jutagyári sztrájk Újpesten.
1896. augusztus 20.
Várkonyi István kiadja a Földmívelőt.
A [Budapesti Napló] megindulása.
1896. augusztus 27.
II. Miklós cár Bécsbe látogat.
1896. október 4.
Budapesti Szabadság híd Pestről 2014.JPG
Budapesti Szabadság híd Pestről 2014
A Ferenc József (ma Szabadság) híd felépülése.
1896. október 29.—november 4.
Országgyűlési választások.
1896. december 2.
1896:XXXIII. tc. A bűnvádi perrendtartásról.
1896.
A Vaskapu-szoros egy részlete
A Vaskapu-szoros egy részlete
A Vaskapu-szabályozás befejezése.
A Nemzetközi Nobel-díj megalapítása.
Vikár Béla első népdalgyűjtő körútja.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) és a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület (FEMKE) megalakulása.
A nagybányai művésztelep megalakítása.
Benczúr Gyula: Budavár visszavétele című képe.
Munkácsy Mihály: Ecce Homo
Munkácsy Mihály: Ecce Homo című képe.
A Néprajzi Múzeum épülete a Kossuth téren
Elkészül a Kúria palota (ma Néprajzi Múzeum), Hauszmann Alajos műve.
A Műcsarnok épülete a Hősök tere felől
A Műcsarnok épülete a Hősök tere felől
A Műcsarnok megnyitása..
Iparművészeti Múzeum
Az Iparművészeti Múzeum (1893–1896) átadása (Lechner Ödön).
1897. január 6.
A Tribuna Poporului, a Román Nemzeti Párt ellenzéki csoportjának lapja megjelenik Aradon.
1897. január 20.
Bányászsztrájk a resicaaninai bányatelepen; összeütközés a csendőrséggel.
1897. január 31.—február 2.
Szociáldemokrata földműveskongresszus, a Földművelők Szaklapja kiadásának elhatározása.
1897. február 4.
Az úgynevezett hegyvidéki akció a kárpátukrán szegényparasztság megsegélyezésére.
1897. február 14–16.
Földmunkáskongresszus Cegléden, Várkonyi szervezésében.
1897. február 15.
Görög csapatok partra szállása Kréta szigetén; a görög–török háború kitörése.
1897. április 1.
A Torontál megyei Tóba községben zendülés.
1897. április 5.
A Badeni-féle nyelvrendelet.
1897. április 14.
Karl Luegert ismételten megválasztják Bécs polgármesterévé.
1897. április 28–29.
Ferenc József pétervári látogatása.
1897. május 8.
Orosz–osztrák-magyar szerződés a balkáni status quo fenntartásáról.
1897. május 18.
1897:XX. tc. Az állami számvitelről.
1897. június 4.
Obstrukció a bűnvádi eljárás „sajtószakasza” ellen.
1897. június 6–7.
Az MSZDP V. kongresszusa, Várkonyi kizárása a pártból.
1897. június 8.
A Hajdú megyei Nádudvaron sortűz a munkaviszonyok javításáról tárgyaló munkásokra.
1897. június 10.
A Torontál megyei Eleméren csendőrsortűz a bérlővel tárgyaló munkásokra.
1897. június 11.—július 7.
Szerb nemzeti egyházi kongresszus.
1897. június 29.
1897:XXIII. tc. A honvéd nevelő és képző intézetekről.
1897. július 12.
Téglagyári sztrájk kezdete Budapesten.
1897. augusztus 23.—szeptember 16.
Nagy kőművessztrájk Budapesten.
1897. augusztus 25.
1897:XXXIII. tc. Az esküdtbíróságokról.
1897. szeptember 8–10.
Cegléden Várkonyi István megalakítja a Független Szocialista Pártot.
1897. nyár
Aratósztrájkok az Alföldön és a Dunántúlon.
1897. november 27–28.
Bécsben és a nagyobb ausztriai városokban tömegtüntetések a Badeni-féle nyelvrendelet és a házszabály-revíziók ellen.
1897. november 30.
A Badeni-kormány bukása, a Gautsch-kormány kinevezése.
1897. december 4.
A görög–török háborút követő békekötés.
1897. ősz
Földfoglaló mozgalom a Nyírségben.
1897.
Guglielmo Marconi távírója.
Pikler Gyula: A jog keletkezéséről és fejlődéséről.
Anton Csehov: Ványa bácsi című drámája.
Krúdy Gyula: Üres fészek és egyéb történetek.
August Strindberg: Inferno című drámája.
Kernstok Károly: Agitátor a gyár kantinjában című képe.
Ferenczy Károly: Hegyi beszéd című képe.
1898. január 2.
A Szakszervezeti Tanács újjászervezése Teszársz Károly és Jászai Samu vezetésével.
1898. január 10–11.
A nemzetiségi kongresszus végrehajtó bizottságának ülése Budapesten.
1898. január 13.
ZolaVádolom” című röpirata a Dreyfus-ügyben.
1898. január 20.
1898:I. tc. A vám és bankügynek, valamint ezekkel összefüggő némely kérdésnek szabályozásáról.
1898. január 23.
A Hangya fogyasztási szövetkezeti központ létrehozása.
1898. január 28.
1898: II. tc. A munkaadók és mezőgazdasági munkások közötti jogviszony szabályozásáról; az úgynevezett rabszolgatörvény.
1898. január–február
Szabolcs megyei földfoglaló mozgalmak és agrárszocialista zendülések.
1898. február 11.
Betiltják a Földmívelőt.
1898. február 15.
Đhttps://1000ev.hu/index.php?a=3&param=6700 1898: IV. tc]. A községi és egyéb helynevekről.
1898. március eleje
Kárpátukrán zendülések.
1898. március 3–15.
Az Oroszországi Szociáldemokrata Párt alakuló kongresszusa Minszkben.
1898. március 5.
A Gautsch-kormányt a Thun-kormány váltja fel Ausztriában.
1898. április 25.—december 10.
Spanyol–amerikai háború.
1898. május 11.
Várkonyi István letartóztatása.
1898. június 29.
1898:XIV. tc. A lelkészi jövedelmek kiegészítéséről. (Kongrua)
1898. július 1.
Szakolcán Pavel Blaho és Vavro Šrobár megindítja a Hlas (Hang) című újságot.
1898. július 11.
1898:XXIII. tc. A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről.
Az Országos Központi Hitelszövetkezet megalakítása.
1898. augusztus 4.
Az osztrák és a magyar kormány megegyezése a kiegyezési provizóriumról. Az úgynevezett ischli klauzula a kiegyezés automatikus meghosszabbításáról.
1898. szeptember 5.
Obstrukció a képviselőházban az „ischli klauzula” ellen.
1898. szeptember 10.
Merénylet Erzsébet királyné ellen.
1898. szeptember 19.—november 4.
A fashodai incidens Franciaország és Anglia között.
1898. november 9.
II. Vilmos német császár damaszkuszi beszéde.
1898. november 21.
Francia–olasz kereskedelmi egyezmény.
1898. december 5.
Az országgyűlés egész tisztikara lemond.
1898. december 7.
A szabadelvű párti értekezlet többsége elfogadja a kiegyezés automatikus meghosszabbítására vonatkozó „Lex Tiszát”, ”, szakadás a szabadelvű pártban.
1898. december 10.
Kuba függetlenségének kimondása.
1898.
Marie és Pierre Curie felfedezik a rádiumot.
Gárdonyi Géza: Az én falum című elbeszéléskötete.
Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász című regénye.
A Nagy Endre által vezetett Modern Színpad létrehozása.
1899. január 1.
Az exlex állapot kezdete.
1899. január 17.
Újszentannai zendülés és csendőrsortűz.
1899. február 16.
Bánffy Dezső lemondása.
1899. február 19.
Munkástüntetés Budapesten az általános választójogért.
1899. február 20.
Széll Kálmán hivatalos megbízatása a kormányalakításra.
1899. február 26.
Széll Kálmán paktuma az ellenzékkel.
1899. február 26.—1903. június 27.
Széll-kormany.
1899. március 2.
A Nemzeti Párt fúziója a szabadelvű párttal.
1899. május 21–22.
Az első szakszervezeti kongresszus Magyarországon.
1899. június 10.
Az osztrák kormány elfogadja a Széll-formulát; SzéllThun kiegyezés.
1899. szeptember 6.
Az Amerikai Egyesült Államok meghirdeti a nyitott kapuk elvét Kínában.
1899. szeptember 21.
1899:XXX. tc. A vám és kereskedelmi viszonyoknak és az ezekkel összefüggő némely kérdéseknek rendezéséről.
1899. október 2.
A Thun-kormányt a Clary-kormány váltja fel Ausztriában.
1899. november 1.
A Szabad Szó című munkáslap megindulása, szerkesztését hamarosan Mezőfi Vilmos veszi át.
1899. december 15.
1899:XLI. és XLII. tc. A vízimunkálatoknál, az út- és vasútépítésnél alkalmazott napszámosokról és munkásokról, A gazdasági munkavállalkozókról és segédmunkásokról. (A „rabszolgatörvény” kiterjesztése.)
1899. december 21.
A Clary-kormányt a Wittek-kormány váltja fel Ausztriában
1899. december 28.
1899:XLIX. tc. A hazai iparnak állami kedvezményekben való részesítéséről.
1899.
Ferdinándy Geyza: Az aranybulla.
Lev Tolsztoj: Feltámadás című regénye.
A szolnoki művésztelep megalakítása.
Földtani Intézet (1231. számú műemlék) 4.jpg
Földtani Intézet (1231. számú műemlék) 4
A Földtani Intézet (1898–1899) felépül (Lechner Ödön).
1900. január 1.
Megszűnik a kivitelre szánt gabona vámmentes behozatala, az úgynevezett őrlési forgalom.
Megindul a Deutsches Tageblatt für Ungarn, az erősödő bánáti német mozgalom első lapja.
A Huszadik Század című folyóirat megjelenése.
1900. január 18–19.
A Wittek-kormányt Ernst Koerber kormánya váltja fel Ausztriában.
1900. február 5.
Sztrájk az Osztrák–Magyar Államvasút-társaság resicai telepén.
1900. április 16.
A Mezőfi Vilmos féle Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Párt megalakítása.
1900. május 28.—június 11.
A Ganz-gyári munkások sztrájkja.
1900. május
A jihotuan népi felkelés kitörése Kínában.
1900. június 12.
Tirpitz német tengernagy flottaépítési tervének elfogadása.
1900. július 1.
Ferenc Ferdinánd házasságkötése.
1900. július 3.
1900:XVI. tc. A gazdasági munkás és segélypénztárakról.
1900. augusztus 20.
A Vázsonyi-féle Községi Demokrata Párt Polgári Demokrata Párt néven országos párttá szerveződik.
1900. szeptember 23–27.
A II. Internacionálé V. kongresszusa Párizsban.
1900. október 1.
Budapesten megindul Milan Hodža napilapja, a Slovenský Denník (később Slovenský Týždenník).
1900. október 16.
Német–angol egyezmény; a nyitott kapuk elve a kínai kikötőkben és folyókon.
1900. október 17.
Chlodwig Hohenlohe-Schillingfürst német kancellár lemond, utóda Bernhard Bülow.
1900. október 29.
Franciaország és Oroszország csatlakozása az október 16-i német-angol szerződéshez.
1900. december 4.
1900:XXIV. tc. Ő cs. és kir. fensége ausztria-estei Ferencz Ferdinánd főherczeg urnak chotowai és wognini Chotek Zsófia Mária Josefina Albina grófnővel kötött házassága alkalmából kiadott nyilatkozata becikkelyezéséről.
1900. december 14–16.
Francia–olasz titkos egyezmény Marokkóról és Tripoliszról.
1900. december 20.
Osztrák-magyar–olasz megállapodás.
1900. december 24.
Az Iszkra első számának megjelenése.
1900.
Max Planck: Kvantumelmélet.
Sigmund Freud: Álomfejtés.
Riedl Frigyes: Péterffy Jenő.
Az Új Magyar Szemle megindulása.
Ferenczy Károly: Józsefet eladjak testvérei című képe.
Giacomo Puccini: Tosca című operája.
  1. A századvég nacionalizmusa
  2. Munkásmozgalom és agrárszocializmus a Bánffy-kormány idején
  3. A dualizmus válsága a század végén
  4. A válság elodázása a Széll-kormány idején

Irodalom

A II. fejezet forrásanyagát nehéz elválasztani az I fejezetétől, mert az okmánygyűjtemények, a naplók, a visszaemlékezések és a feldolgozások többsége az egész évtized és a századforduló történetével egységesen foglalkozik. Ezért itt visszautalunk az általános részben és az I. fejezetben már ismertetett szakirodalomra és levéltári forrásokra.


Magyarország története 1890–1918
Társadalmi és politikai küzdelmek az 1890-es évek első felébenHanák Péter Tartalomjegyzék Az Osztrák–Magyar Monarchia külpolitikája a századfordulónDiószegi István
A századvég nacionalizmusa