A koalíciós kormány válsága és bukása

A Múltunk wikiből

Írta Dolmányos István

1908. január 1.
A Nyugat megindulása.
1908. január 8.
Pavao Rauch az új horvát bán.
1908. január 15.
Rauch horvát bán elleni tüntetések Zágrábban.
1908. február 9., 16., 17., 19.
Munkástüntetések a lakbéruzsora ellen.
1908. február 27–28.
A horvát–szerb koalíció választási győzelme.
1908. március 10.
A Függetlenségi és 48-as Pártból kivált képviselők Szappanos István vezetése alatt megalakítják a Függetlenségi és 48-as Balpártot.
1908. március 15.
Részleges mozgósítás Boszniában.
1908. március 30.
1908:XII. tc. A kölcsönös kereskedelmi viszonyoknak az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi országokkal való szabályozása tárgyában Budapesten 1907. évi október 8-án kötött szerződés becikkelyezéséről.
1908. április 6.
Az Országos Földmívelő Párt megalakulása Balmazújvároson.
1908. április 19–23.
Az MSZDP XV. kongresszusa; radikális koalicióellenesség, agrárprogram kidolgozását határozza el.
1908. április 23.
A horvát jogpárt szakadása, a Starčević-irányzat kiválása.
1908. június 7–8.
A Magyarországi Független Szocialista Parasztszövetség kongresszusa Békéscsabán. Földreformprogram elfogadása.
1908. június 14.
Schaffhauseni nemzetközi szocialista értekezlet az antimilitarizmus propagálására.
1908. július 20.
[1908:XXIX. tc]. A Budapest székesfővárosban és környékén állami költségen létesítendő munkásházakról.
1908. július 25.
Az ifjútörök forradalom
1908. augusztus 1.
A Szerb Demokrata Párt megalakulása.
1908. augusztus 3.
1908:XXXIX tc. A birtokrendezést, különösen az úrbéri elkülönítést, arányosítást és tagozást tárgyaló 1836:VI., X., XII.; 1840:VII., XXX., XXXI. és 1871:LIII. törvénycikkek módosításáról és kiegészítéséről.
1908. augusztus 7.
Megkezdődik a Szerb Nemzeti Önálló Párt Monarchiaellenes, nagyszerb tevékenységgel vádolt tagjainak letartóztatása.
1908. augusztus 17.
1908:XLIII. tc. Az állattenyésztés fejlesztéséről.
1908. augusztus–szeptember
Szerb nemzeti egyházi kongresszus.
1908. szeptember 15.
Izvolszkij és Aehrenthal buchlaui találkozója.
1908. szeptember 27.
Az Osztrák–Magyar Monarchia birodalmi szociáldemokrata értekezlete támogatja az MSZDP politikáját.
1908. október 6.
Bosznia-Hercegovina annexiójának és a novibazári szandzsák kiürítésének proklamálása.
1908. október 8.
A budapesti munkásság vasbotos tüntetése.
1908. november 7.
A Beck-kormány bukása Ausztriában.
1908. november 11.
Andrássy Gyula választójogi törvénytervezete.
1908. november 15.
A Bienerth-kormány kinevezése Ausztriában.
1908. november 21.
1908:XLVI. tc. Az elemi népiskolai oktatás ingyenességéről.
1908. november 22.
A Galilei Kör alakuló ülése.
1908. december 11.
1908:XLVII. tc. A borhamisításnak és a hamisított bor forgalomba hozatalának tilalmazásáról.
1908. december 22.
1908:XLVIII. tc. Budapest székesfőváros fejlesztéséről s háztartásának rendezése végett teendő állami intézkedésekről.
1908. december 25–27.
Az Újjászervezett Szociáldemokrata Párt kongresszusa Füzesgyarmaton; a 48-as Szociáldemokrata Párt név felvétele.
1908. december 29.
A Magyarországi Vas- és Fémmunkások Országos Szövetségének felfüggesztése.
1908. december
Tüntetések, ostromállapot Prágában.
1908. december 31.—1909. január 1.
A budapesti munkásság sztrájkja a szervezkedési szabadság védelmében.
1908.
Ady Endre: Vér és arany című verseskötete.
Bródy Sándor: A tanítónő című könyve.
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival című regénye.
Móricz Zsigmond: A hét krajcár című elbeszélése.
A Holnap antológia megjelenése.
Beck Ö. Fülöp: Mikes Kelemen emlékplakettje, a Nyugat emblémája.
Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja Názáretben című képe.
1909. január 30.
Wekerle Sándor felveti a két szorosan együttműködő jegybank, a kartellbank tervét.
1909. február 6.
Osztrák-magyar–török szerződés; Bosznia-Hercegovina annexiójának elismerése.
1909. február 18.
1909:II. tc. A kivándorlásról.
1909. március 3.—október 5.
A zágrábi „felségárulási” per.
1909. március 18.
1909:V. tc. A földadókataszter igazításáról és a földadó százalékának megállapításáról.
1909. március 29.
A közös minisztertanács részleges mozgósítást határoz el Szerbia ellen.
1909. március 31.
Szerbia elfogadja Bosznia-Hercegovina annexióját.
1909. április 6.
Robert Peary eléri az Északi sarkot.
1909. április 11.
Az 1909. évi adótörvények.
1909. április 23.
Osztrák-magyar–román kereskedelmi szerződés.
1909. április 24.
Ferenc József elutasítja az önálló magyar jegybank létrehozásának tervét.
1909. április 25.
A koalíciós kormány lemondása.
1909. április 27.
Abdul Hamid elűzése Törökországban.
1909. május 2. 1909
XV. tc.
Az állami kőszénbányák fejlesztéséről.
1909. július 11.
Újra kinevezik a kormányt.
1909. július 14.
Theobald Bethmann-Hollweg az új német kancellár.
1909. augusztus 20.
A magyarországi forradalmi szocialisták (szindikalisták) kongresszusa Budapesten.
1909. augusztus 22.
Holló Lajos, a bankcsoport egyik vezetője Szegeden Alföldi Függetlenségi és 48-as Pártot alakít.
1909. szeptember 28.
A kormány újabb lemondása.
1909. október 24.
Racconigi-egyezmény Oroszország és Olaszország között.
1909. november 11.
A Függetlenségi és 48-as Párt kettészakadása.
1909. november 21.
A Nagyatádi Szabó István által szervezett 48-as és Függetlenségi Országos Gazdapárt megalakulása Szentgálon.
1909. november 27.
Tisza István kormányalakítási megbízatása.
1909. december 9–22.
A Friedjung-per.
1909. december 23.
Lukács László kormányalakítási megbízatása.
1909.
MarxEngels válogatott műveinek második kötetét adja ki Szabó Ervin.
Vlagyimir Iljics Lenin: Materializmus és empiriokriticizmus.
Paul Ehrlich és Sahachiro Hata felfedezik a Salvarsant.
Somló Bódog: Zur Gründung einer Beschreibenden Soziologie.
Louis Blériot átrepüli a La Manche-csatornát.
Ady Endre: Illés szekerén című kötete.
Babits Mihály: Levelek Iris koszorújából című verseskötete.
Anatole France: A pingvinek szigete című regénye.
Móricz Zsigmond: Hét krajcár című novellás kötete.
Csók István: Nirvána című képe.
Kernstok Károly: Lovasok a vízparton című képe.
  1. Bosznia-Hercegovina annexiója
  2. A koalíció felbomlása


Magyarország története 1890–1918
A demokratikus ellenzék küzdelmei a rendszer ellen Tartalomjegyzék Magyarország az első világháború előtti évekbenPölöskei Ferenc
Bosznia-Hercegovina annexiója