A kormányzati szervezet

A Múltunk wikiből

írta Ember Győző

  1. Az uralkodói központi kormányzat
  2. A magyarországi közigazgatás
  3. Az erdélyi közigazgatás
  4. A horvát-szlavón közigazgatás és bíráskodás
  5. Katonai határőrvidékek
  6. A Bánság kormányzata
  7. A magyarországi igazságszolgáltatás
  8. Az erdélyi igazságszolgáltatás

Irodalom

A kormányzat három ágazata közül a törvények hozatalával, az országgyűlésekkel a. II. fejezetben foglalkoztunk. A III. fejezetben a kormányzat másik két ágazatáról, a törvényeket végrehajtó igazgatásról és a törvények ellen vétőket felderítő és megbüntető igazságszolgáltatásról, eme ágazatok szervezetéről, szervezetük történetének az irodalmáról lesz szó.


Kompromisszum az uralkodó és a rendek között (1711–1765)
Az országgyűlésekEmber Győző Tartalomjegyzék A gazdasági élet
A rendek és az uralkodó hatalmi eszközei