A magyar nép őstörténete

A Múltunk wikiből

Bartha Antal

A magyar nép őstörténete

  1. fejezet, A nemzetségi társadalom korszaka
  2. fejezet, A törzsi és törzsszövetségi társadalom korszaka

Irodalom

A magyar őstörténettel kapcsolatos írott kútfők és forrás jellegű kiadványok: MHK; Domanovszky Sándor, Kézai Simon mester krónikája (Budapest 1906); Hodinka, OÉMV; Iglói Endre, AcUD V. 47–80. l.; Marquart, Streifzüge; E. Chavannes, Documents sur les Tou-Kiue (Turcs) occidentaux (St. Petersburg, 1903); Pais Dezső, Magyar Anonymus (Budapest, 1926); Moravcsik Gyula, A magyar történelem kezdeteiről I. 6/b. (Budapest, 1934); Constantine Porphyrogenitus De Administrando Imperio I–II.; Moravcsik, Byzantinoturcica; Gyóni Mátyás, Magyarország és a magyarság a bizánci források tükrében; Gombos I–IV.; Zegi Validi Togan, Ibn Fadlan's Reisebericht; Korszerű kiadása: A. P. Kovalevszkij, Knyiga Ahmeda Ibn-Fadhlana o jevo putsesesztvii na Volgu v 921–922 gg. (Harkov, 1956); Чуваши и булгары по данным Ахмеда Ибн-Фадлана (Csebokszári, 1954); B. N. Zahoder, Каспийский свод сведений о Восточной Европе (Moszkva, 1962, 1967); A magyar őstörténet kútfői. A források leíró ismertetése. Szerkesztette Róna-Tas AndrásKristó Gyula (Budapest 1976); MEH; Györffy, Krónikáink és a magyar őstörténet; Czeglédy Károly, A magyarság Dél-Oroszországban (In. Ligeti, A magyarság őstörténete); Ceglédy Károly, Magyar Nyelv 41. 33–51; Magyar Nyelv, 52. 120–125. l.; A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának Közleményei 5. 243–276; Hungaro-Turcica: studies in honor of Julius Németh Redaktor Gy. Káldi-Nagy (Budapest, 1976); Anonymus, Gesta Hungarorum. Fordította Pais.

Előzmények és magyar történet 1242-ig
Előzmények Tartalomjegyzék Magyarország története a honfoglalástól a tatárjárásig
A nemzetségi társadalom korszaka