A mezőgazdaság

A Múltunk wikiből

Írta Ruzsás Lajos

Irodalom

A mezőgazdaság fejlődésére a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában Kelet-Közép-Európában az előzőkben felsorolt általános gazdaságtörténeti munkákon kívül: D. Saalfeld, Bauernwirtschaft und Gutsbetrieb in der vorindustrieller Zeit (Qellen und Forschungen zur Agrargeschichte. Szerkesztette F. LütgeG. FranzW. Abel. VI. Stuttgart, 1960); Wilhelm Abel, Geschichte der deutschen Landwirtschaft vom früheren Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert (Deutsche Agrargeschichte. Szerkesztette Günther Franz. II. Hely nélkül 1962); Wilhelm Abel, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur (HamburgBerlin, 1966); B. Baranowski és társai, Histoire de l'économie rurale en Pologne jusqu'a. 1864 (WroclawWarszawaKraków, 1966); Ilie Corfus, L'agriculture en Valachie durant la premiere moitié du XIXe siecle (Bucarest, 1969).

A mezőgazdaság történetéről: Mérei Gyula, Mezőgazdaság és agrártársadalom Magyarországon 1790–1848 (Budapest, 1948); Szabad György, A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra (Budapest, 1957); Tóth Tibor, A mernyei uradalom gazdálkodása a jobbágyfelszabadítás előtt (Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 5. Szerkesztette Kanyar József. Kaposvár, 1975); Orosz István, A mezőgazdasági termelés Magyarországon 1790–1849 (Kandidátusi értekezés. Debrecen, 1974, Kézirat); Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. I–III. (A Magyar Néprajzi Társaság 1974. évi vándorgyűlése Szolnokon. Szolnok, 1974); A Dunántúl településtörténete. II/1. 1767–1848. ([https://books.google.hu/books?id=HabssgEACAAJ&dq=A+p%C3%A9csi+telep%C3%BCl%C3%A9st%C3%B6rt%C3%A9neti+konferencia+anyaga+1976&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj0z87LrLbMAhUsG5oKHYP5AZ4Q6AEIKTAA A pécsi településtörténeti konferencia anyaga 1976. augusztus 24–25. Az MTA Pécsi és Veszprémi Bizottságának Értesítője. I. Pécs, 1977). A mezőgazdasági termények áraira: Adalékok Magyarország nyersterményeinek ártörténetéhez a tizenkilencedik században a pesti piacon történt jegyzések szerint (Kiadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Budapest, 1873); Körösi József, Adalékok az árak történetéhez (Pestvárosi statisztikai évkönyv 1. Pest, 1873); Földes Béla, Statisztikai tanulmányok a gabonaárak hullámzásairól a XIX. században és a gabonadrágaságok hatásairól (Budapest, 1882); Földes Béla, Statisztikai vizsgálódások a XIX. század gabonaárainak alakulásáról (Értekezések a társadalmi tudományok köréből. XIII. 4. Budapest, 1905).

A kelet- és közép-európai agrárfejlődés sajátosságaira Wilhelm Abel, Geschichte der deutschen Landwirtschaft vom früheren Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert (Deutsche Agrargeschichte. Szerkesztette Günther Franz, II. 1962); Hans Mottek, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. I–II. (Berlin, 1964); B. Baranowski és társai, Histoire de l'economie rurale en Pologne jusqu'a 1864. (WroclawWarszawaKraków, 1966); Ilie Corfus, L'agriculture en Valachie durant la premiere moitié du XIXe siecle (Bucarest, 1969); D. Saalfeld, Bauernwirtschaft und Gutsbetrieb in der vorindustrielle Zeit (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte. Szerkesztette F. LütgeG. FranzW. Abel. 6. Stuttgart, 1960), továbbá Purš 122–123., 134.; a magyar szakirodalomból Berend‐Ránki 1968. 39–43, 58–59, 61–62.; BerendRánki 1969. 18–21., 25–26.; Gyimesi 82–85.

A magyarországi mezőgazdaság történetére Mérei 1948., Szabad, Tóth Tibor, Wellmann, Orosz idézett művein kívül: Varga János, A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái 1767–1848 (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 41. Budapest, 1967); Szendrey István, Egy alföldi uradalom a török hódoltság után (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 434. Budapest, 1968); Ruzsás Lajos, A baranyai parasztság élete és küzdelme a nagybirtokkal 1711–1848 (Budapest, 1964); Trócsányi Zsolt, Az északi Partium 1820-ban (Történeti statisztikai kötetek. Budapest, 1966); Trócsányi Zsolt, Az erdélyi parasztság története 1790–1849 (Budapest, 1956); Sándor Pál, A jobbágybirtok történeti-statisztikai vizsgálatához 1786–1853 (Történeti statisztikai kötetek. Budapest, 1961); Simonffy Emil, Úrbéri birtokrendezések Zala megyében a jobbágyfelszabadítás után (Budapest, 1960); T. Mérey Klára, A somogyi parasztság útja a feudalizmusból a kapitalizmusba (Budapest, 1965); Spira György, Parasztsors Pest megyében a jobbágyfelszabadító forradalom küszöbén (Pest megye múltjából 1. Budapest, 1965).


Magyarország gazdasága (1790–1848)Mérei Gyula
A pénzpiac és a hitelviszonyok Tartalomjegyzék Az ipar
Áttérés a tömeges mezőgazdasági árutermelésre