A szeptemberi fordulat

A Múltunk wikiből

Irodalom

A szeptemberi eseményekkel foglalkozó kortársi visszaemlékezések közül legfontosabb a liberális nemesség jobbszárnyán elhelyezkedő Kovács Lajos műve, A szeptemberi napok 1848-ban (Budapesti Szemle, 1883). A szeptemberi fordulat történetét összegező régibb feldolgozások közül kiemelendő Szeremlei Samu műve, A honvédelmi bizottmány keletkezése s a forradalom kitörése 1848-ban (Pest, 1867), az újabbak közül pedig Deák István tanulmánya, The Month of Defiance: Revolutionary Hungary in September, 1848 (East Central Europe, 1974), bár ez a tanulmány azt az adatszerűen nem igazolható feltevést is megkockáztatja, hogy a magyar forradalom részleges engedményekkel alighanem még 1848 szeptemberében is elháríthatta volna az ellenforradalom fegyveres fellépését.


Az önvédelmi harc megindulása
Tartalomjegyzék Pákozdtól Schwechatig
Az ellenállás szellemének erősödése szeptember első harmadában