Aachen

A Múltunk wikiből

franciául Aix-la-Chapelle, latinul Aquisgranum, hollandul Aken

város Németország nyugati szélén, a Maas folyótól nem messze
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Unable to run external programs, proc_open() is disabled.
795 körül
Belháború a kagán és a jugurrus között, a tudun Aachenban meghódol a frankoknak, ahol Nagy Károly megkereszteli (796. január).
814
Nagy Károly császár halála Aachenben.
1748. október 18.
Az 1740-ben kezdődött osztrák örökösödési háborúban részt vett hatalmak megbízottai Aachenben aláírják a békét. (Mária Terézia lemond Szilézia nagy részéről, Pármáról, Piacenzáról, de visszakapja Osztrák-Németalföldet, és elismerteti a Pragmatica Sanctioban körülírt uralkodói jogait).
1818. szeptember 29. – 1818. november 21.
Ülésezik az aacheni kongresszus.

Bóna István

Az avar birodalom felbomlása

Az Eriktől zsákmányolt kincs 796 áprilisában már Aachenben volt. Károly két kézzel ajándékozgatott belőle, kísérő leveleiben egyházaktól rabolt kincsekről ír, a valóságban azonban csak világi ékességeket küldözgetett az akkori világ hatalmasságainak. Éppen ezekből az adatokból tűnik ki, hogy Erik valószínűleg nem jutott el a központi kagáni regiáig. Csupán ékszereket, drága selyemruhákat, „hun” díszfegyvereket és aranyöveket zsákmányolt – az arany asztali készletekhez nem fért hozzá.

Az Oriens közigazgatásának átszervezése, 828–829

A bolgár támadás következtében előállott új helyzetben az első intézkedést még Jámbor Lajos kormányzata hozta az aacheni birodalmi gyűlésen (828). Elcsapta Baldrich friauli grófot, aki nemhogy feltartóztatta volna a bolgárokat, de még tudomást sem szerzett az előkészületeikről.

Györffy György

Új egyházi alapítások, újjászervezés

István a székesfehérvári alapítással egy olyanféle szakrális központot kívánt létrehozni, mint egykor Nagy Károly Aachenben.

Zimányi Vera

A külkereskedelmi forgalom föllendülése

A magyarországi szövetimport összetétele 16. századi vámjegyzékek alapján végben (illetve bálában)
szövetféleség végenkénti vámkivetés (dénár) Zsolna, 1530 Nyugat-Magyarország, 1542 Kassa, 1555 Vác Buda, 1571 Bártfa, 1577-1591 között 7 év átlaga Lőcse, 1583-1589 között 7 év átlaga Eperjes, 1583-1589 között 6 év átlaga Kassa, 1585 Kassa, Lőcse, Eperjes együttes behozatala, 1597
1558-1559 1560-1561 1563-1564
első és másodrendű luxusszövetek (selymek) 400-150 20 . 5 - - - - 0,5 6 4 27 70
harmadrendű selymek (taffota) 100 - - - - - - - - 8 5 15 55
nyugat-európai posztók
stamer és purpian 100 52 . 9 - - 18 46 2 3 1 41 45
londis 100-40 66 . 26 - - - - 12 3 6 27 56
karasia 50-30 - . 1054 90 750 520 1128 50 51 65 485 1048
közepes olasz (bergaman) 50 - . - 18 - 22 1 - - - - -
másodrendű alsó-rajnai (aacheni) 50 3 bála + 15 vég 1 bála - - - - - - - - - -
délnémet (nürnbergi) 50-25 100 2763 726 - 570 246 217 5 - - - -
hesseni-szász 25 2 6496 36 - - - - - - - - -
sziléziai 25-3 982 6957 3600 3000 1015 1309 805 315 265 1521 1554
cseh-morva 20-10 925 118 1800 2700 1974 1519 - 42 13 186 929
lengyel 10 - . 208 - - - - - - - - -
„Nouvelle draperie”
vegyes alapanyagú szövetek 100-20 - . 2 - - 2 - - 118 43 27 149
összesen - 2237 9284 9141 5508 7020 3797 4220 874,5 546 402 2329 3906
A magyarországi szövetimport összetétele 16. századi vámjegyzékek alapján százalékban
szövetféleség Zsolna, 1530 Nyugat-Magyarország, 1542 Kassa, 1555 Vác Buda, 1571 Bártfa, 1577–1591 között 7 év átlaga Lőcse, 1583–1589 között 7 év átlaga Eperjes, 1583–1589 között 6 év átlaga Kassa, 1585 Kassa, Lőcse, Eperjes együttes behozatala, 1597
1558–1559 1560–1561 1563–1564
első- és másodrendű luxusszövetek (selymek) 0,89 . 0,05 - - - - 0,05 1,10 1,00 1,16 1,79
harmadrendű selymek (taffota) . - - - - - - - 1,46 1,24 0,64 1,41
nyugat-európai posztók
stamet és purpian 2,33 . 0,10 - - 0,47 1,09 0,23 0,55 0,25 1,76 1,15
londis 2,95 . 0,28 - - - - 1,37 0,55 1,49 1,16 1,43
karasia - . 11,53 1,63 10,68 13,70 26,73 5,72 9,34 16,16 20,82 26,83
közepes olasz (bergaman) - . - 0,33 - 0,58 0.02 - - - - -
másodrendű alsó-rajnai (aacheni) 4,02 0,27 - - - - - - - - - -
délnémet (nürnbergi) 4,47 29,76 7,95 - 8,12 6,48 5,14 0,57 - - - -
hesseni-szász 0,09 69,97 0,39 - - - - - - - - -
sziléziai 43,90 76,11 65,36 42,74 26,73 31,02 92,10 57,70 65,92 65,31 37,79
cseh-morva 41,35 1,29 32,68 38,46 51,99 36,00 - 7,69 3,23 7,99 23,78
lengyel - . 2,28 - - - - - - - - -
„Nouvelle draperie”
vegyes alapanyagú szövetek - . 0,02 - - 0,05 - - 21,61 10,70 1,16 3,82
összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ember Győző

Az osztrák örökösödési háború

A váltakozó sikerrel nyolc évig tartott háborúból, amelyet a Poroszországgal 1745-ben Drezdában, Franciaországgal pedig 1748-ban Aachenben kötött béke zárt le, végül is Ausztria területi veszteségekkel, mégis megerősödve, fennmaradását biztosítva került ki, nagyhatalmi állását is meg tudta tartani. Rövidesen megkísérelte, hogy visszaszerezze Szi1éziát, melynek elvesztése a legérzékenyebben érintette. Az aacheni béketárgyaláson az oszták delegációt már az a gróf (1763 óta herceg) Kaunitz Vencel Antal vezette, aki a visszaszerzést célzó hétéves háborút előkészítő diplomáciai tárgyalásokat irányította.

H. Balázs Éva

Kaunitz kancellár

Ezután a brüsszeli udvarnál Kaunitz szereplése csak átmeneti, annál fontosabb tevékenysége az aacheni béketárgyalásokon, s főként fontos párizsi követsége, mely meghozza a kontinens szövetségi rendszerében a sokat emlegetett fordulatot.

Mérei Gyula

A tőkés ipar

Az 1830-as években – minthogy a rendelkezésre álló vízmennyiség kevés volt – a hajtóenergia növelése végett Gácson felszereltek egy 15–20 lóerős, közepes nyomású gépet. A kallózóüzemet Aachenből hozott kallózógéppel korszerűsítették.

Vörös Károly

Európa a bécsi kongresszustól a júliusi forradalomig

1818-ban a franciaországi választások után, politikai földcsuszamlás lehetőségétől félve, a nagyhatalmak uralkodóinak aacheni kongresszusa beavatkozással fenyegette meg Franciaországot.

Irodalom