Abaújvár

A Múltunk wikiből

község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az abaúj-hegyközi kistérségben, Miskolctól 72 kilométerre északkeletre, a szlovák határ mellett

Wikipédia

HUN Abaújvár COA.jpg
1106
Álmos herceg a felesége sógorától, III. Boleszló lengyel fejedelemtől kapott segítséggel elfoglalja Abaújvárat, de az odavonuló Kálmán királynak megadja magát. Kálmán király szövetséget köt III. Boleszló lengyel fejedelemmel.

Györffy György

Vármegye, vár, város

A királyi váraknak többféle funkciójuk volt, s ez megmutatkozik mind a település képén, mnid a benne lüktető életen. Az ispáni vár többnyire 100–300 méter átmérőjű, palánkfallal erősített földvár volt. Államalapítás kori földvárainkra jellemző, hogy a földsánc koronáján egy vörösre égetett agyagsáv található, amelyet a kutatók jó része építési sajátosságnak tulajdonít, feltételezve, hogy az égetett sánc, illetve a cserépvár boronafalának agyagborítását tüzzel szilárdították. Van azonban olyan nézet is, hogya vörös sánc a palánk leégésekor az altalaj átégése által keletkezett. E várak alaprajza, amennyiben nem egy régebbi erődítés felhasználásáról van szó, gyakran a terepadottságokhoz igazodik; a folyópart vagy lejtő által nem védett oldalt árokkal vágták el a tereptől (például Békés, Doboka). Akad közöttük négyzetes alaprajzú, például Bihar, Csanád, Aba-„Óvár”, a határvárak többsége viszont kerek vagy ovális alaprajzú, például Abaújvár, Borsod, Sopron.

Pogánylázadás

A hercegek Abaújvárra érkezésének hírére özönlött a nép oda, és „ördögi lángtól felggyújtva megátalkodottan követelte Endrétől és Leventétől: engedjék meg, hadd éljen az egész nép pogány módra, ölhessék meg a püspököket és a papokat, ronthassák le a templomokat, vethessék el a keresztény hitet és tisztelhessék a bálványokat.”[1] Endre és Levente, hogy a mozgalom harci erejét megnyerje, minden követelésükhöz hozzájárult.

Álmos kalandjai és bukása

A következő évben Álmos az ifjú III. Boleszló lengyel fejedelemhez (1102–1139) menekült, aki szintén Szvjatopolk egyik leányát vette feleségül. 1106-ban a lengyel sógortól kapott katonai segítséggel megindult hazafelé a Hernád völgyén, és bevette Abaújvárt. Tovább azonban nem jöhetett, mert Kálmán serege odaért, és ostromzár alá vette a várat. Mielőtt azonban a harc megindult volna, megnyílt a várkapu; Álmos lóháton, egyedül a király táborába ment, leszállt a lóról, és bátyja lábaihoz borult bocsánatért. Kálmán ezúttal is megbocsátott neki, de elvette tőle a több vármegye hadát biztosító dukátust.

Kristó Gyula

Jelentősebb Árpád-kori régészeti feltárások

Az 1960–1981 között Magyarországon végzett jelentősebb Árpád-kori feltárások lelőhelyei
név földvár templom és templom körüli temető falu
Abaújvár X X X

A tatárok Magyarországon

Észak- és Északnyugat-Magyar­ország várai azonban nem kerültek tatár kézre: Trencsén, Nyitra, Pozsony, Turóc, Komárom, kele­tebbre pedig Fülek és Abaúj vára elkerülte a tatár fenn­ha­tó­sá­got. E várak megvédése a hozzájuk tartozó várjobbágyok és vár­népek érdeme.

Lábjegyzetek

  1. SRH I. 337; II. 501.