Abafi Lajos

A Múltunk wikiből
Nagyjécsa, 1840. február 11. – Budapest, 1909. június 19.
irodalomtörténész, könyvkiadó, bibliográfus, lepkész, a magyarországi szabadkőművesség történetírója
Wikipédia
Abafi Aigner Lajos.jpg

Művei

Irodalom

A Draskovich-obszervancia szabadkőműves alkotmányának címe: Systema constitutionis latomiae Libertatis sub Corona Hungariae in provinciam redactae, s teljes latin anyaga – a sors különös fintora ez – Ferenc császár bizalmas levéltárának iratai között maradt fenn (Österreichisches Staatsarchiv, Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv Kabinettsarchiv, Vertrauliche Akten, Vol. 67. Nr 10. fol. 130–158). Az alkotmány magyar szövegét Abafi Lajos, A szabadkőművesség története Magyarországon (Budapest, 1900. 76–83) olyan pontatlanul közölte, olyan mértékben akarta a szabadkőművességet a forradalmi törekvések esetleges vádja alól ”rehabilitálni”, hogy a törvények megváltoztatásának halvány szándékát is kiiktatta a szövegből: „Távolról sem szándékozunk az elfogadott vélemény vagy törvények által létesített társadalmi rendet felforgatni” – írja Abafi, míg a pontos fordítás: „Nincs lehetőségünk, bátorságunk arra, hogy a státusokat, amelyeket vagy törvények, vagy a közvélemény szankcionáltak és megszilárdítottak, felborítsuk.”