Adam Weisshaupt

A Múltunk wikiből

Johann Adam Weishaupt

Ingolstadt, 1748. február 6. – Gotha, 1830. november 18.
német filozófus, egyetemi tanár, szabadkőműves, az illuminátus rend alapítója
Wikipédia
Adam Weishaupt

H. Balázs Éva

A szabadkőművesség politikai színeváltozása

1785-ben, amikor a csere lekerült a bajor „napirendről”, az ott működő, a szabadkőművesekkel rokon, de annál radikálisabb illuminátus rendre csaptak le a hatóságok. Adam Weisshaupt professzor, a szervezet vezetője különös társaságot szervezett meg: célja a szabadság és egyenlőség jelszavával az európai politikai vezetők fokozott leváltása volt. E célkitűzést csak a legbizalmasabb hívek ismerték. A tágabb környezet, neves egyetemi tanárok, szerkesztők, néhány politikus, sőt talán Goethe és Weimar hercege, csak jezsuitaellenes, antikantiánus elveiről és a felvilágosodás terjesztésének nemes szándékáról tudtak. Így lehetett Nicolai, híres berlini lapszerkesztő, annak barátja, Bretschneider, a pesti egyetem könyvtárosa, talán Podmaniczky József, sőt Sonnenfels és a kiváló természettudós Born az illuminátus rend tagja. A bécsieknél feltételezhető, hogy némi udvari irányítással a bajor terven is dolgoztak, de amikor az illuminátusok leleplezése Európa nyilvánossága előtt megtörtént, és Weisshaupt titkos levelezését is publikálták, II. József azonnal elhatárolódott a titkos társaságokkal való mindennémű együttműködéstől.

Irodalom

A bajor kapcsolatok megromlása, Weisshaupt szervezetének botrányosan nyilvános „leleplezése”kényszerítette II. Józsefet, hogy a szabadkőművesekkel és az azokkal azonos – vagy átfedésekkel együttműködő, hivatalosan páholyokba nem tömörülő – illuminátusokkal fegyelmezően elbánjon.