Ajnácskő

A Múltunk wikiből

szlovákul Hajnáčka, németül Pirsenstein

község Szlovákiában a besztercebányai kerület rimaszombati járásában
Wikipédia
Ajnácskő a várból

Sinkovics István

A védelem költségei

A Gömör vármegyei Hajnácskő várában előfordult, hogy 250 katona 4 hónapig egy fillért sem kapott; a várnagy tartotta őket, hogy el ne széledjenek.

A háború nyitánya

A királyi hadsereg őszi hadjáratának sikereihez járult, hogy a bányavárosokat övező kisebb várak török őrségei Fülek elfoglalásának és a várható további támadásnak a hírére elhagyták váraikat. Kékkő, Divény, Buják, Ajnácskő, Somoskő és Hollókő birtokbavételével a Garam menti bányavárosok védelme biztosabbá vált, s Pálffy 1594 januárjában sikeres hadjáratot fejezett be.

R. Várkonyi Ágnes

A majorsági gazdálkodás változásai

Jobbágymunkával művelik Vay Ádám ajnácskői, Bónis Ferenc füzéri majorságát éppen úgy, mint a füleki, szendrői, serkei uradalom allodiális szántóit.

Országos támadás, társadalmi érdekegység

Rákóczi haditervének megfelelően Ocskay László és Borbély Balázs lovasai, megszaporodva ónodi János Deák, Géczy Zsigmond és füleki Szűcs János ezredeivel, augusztus végén megkezdték előrenyomulásukat nyugat felé. Megnyitotta kapuját előttük Szendrő, Krasznahorka, Rimaszombat, Ajnácskő, Fülek és Losonc.

Irodalom

a hajnácskőiekre: Sárközy Mihály levele Nádasdy Tamáshoz, 1557. március 27., június 10). Országos Levéltár Nádasdy lt. Missilisek.