Alessandro Cumuleo

A Múltunk wikiből
Gárdonyi Géza Színház – Márton László: A nagyratörő

Sinkovics István

Kísérletek a török uralom alatt élő népek és országok bekapcsolására a felszabadító háborúba

Miután a császári és a magyar seregeknek a Duna-kanyartól északra és a Dráva mentén elért sikerei Esztergom ostromának felhagyásával félbeszakadtak, de a török dunántúli előnyomulása is megtorpant Komárom előtt, 1594 őszén az erők kiegyenlítődni látszottak, a háború mintegy holtpontra került. A nyugati és a belső segélyforrásokból az addiginál többet nem remélvén, a prágai udvar a török fennhatóság alatt élő országok és népek szabadságharcának felszításával igyekezett új, döntő lendületet adni a háborúnak. Ez a gondolat már hamarabb felmerült; 1592-ben a pápának a román fejedelemségekbe és Oroszországba küldött követe, Alessandro Cumuleo a görögkeleti keresztényeknek a nyugatiakkal való törökellenes összefogásán munkálkodott.