Algyő

A Múltunk wikiből
nagyközség Csongrád megyében a szegedi kistérségben
Wikipédia
HUN Algyő COA
1870.
Átadják a forgalomnak az algyői Tisza-hidat.

Kristó Gyula

Tulajdonviszonyok

A dömösi prépostság birtokai (1138)
régi név mai név megye
Tisza és a Körösök vidéke
Geu Algyő község Csongrád megye

Katus László

A szállítás forradalma

Az első nagyobb vasszerkezetű híd – a budapesti Lánchíd után – az 1857–58-ban épült szegedi vasúti híd volt, ezt követte 1870-ben az algyői Tisza-híd, majd Budapesten a Margit-híd (1872–76) és a déli összekötő vasúti híd (1876–77).

Irodalom

Reizner János, A mindszent-algyői uradalom történetéből (Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1895)