Almásy Ignác

A Múltunk wikiből
1751–1840
jászkun kapitány, több vármegye főispánja, ülnök, kamarás, alkancellár
Wikipédia—Almásy család

Benda Kálmán

A koronázási hitlevél

Katolikus oldalról a vezér Almásy Ignác, mellette Árva megye küldötte, a buzgó szabadkőműves Abaffy Ferenc és Pest megyéből Szily alispán játszik még fontos szerepet.

A vallási kérdés

Egyes katolikus főurak, így Széchényi Ferenc és maga Zichy Károly országbíró is a protestánsok mellé álltak, az ugyancsak katolikus Almásy Ignác és Abaffy Ferenc pedig nyíltan hazafiatlansággal, a nemzeti ügy elárulásával vádolta a főpapságot az alsótáblán.