Altdorf bei Nürnberg

A Múltunk wikiből
(Altdorf szócikkből átirányítva)
város Németországban a Nürnberger Land kistérségben, Nürnbergtől mintegy 25 kilométernyire délkeletre
Wikipédia
Altdorf bei Nürnberg címere

Makkai László

Külföldi peregrináció

A diákok túlnyomó része eleinte a német birodalmi egyetemeken és akadémiai rangú főiskolákon tanult. Az evangélikusok elsősorban Wittenbergben, a reformátusok pedig 1621-ig (elpusztulásáig) Heidelbergben, de az előbbiek Jéna, Lipcse, Tübingen, Rostock, Stettin, Hamburg, Altdorf, Giessen, Meissen, Görlitz és Boroszló, az utóbbiak pedig Odera-Frankfurt, Marburg, Herborn, Bréma, Strassburg, továbbá a svájci Bázel és Genf főiskoláit is látogatták.

R. Várkonyi Ágnes

Életmód, testkultúra, egészségügy

Auner István, Medgyes orvosa, Lipcsében és Wittenbergben, Francisci Pál brassói orvos Altdorfban, Köpeczi János, Apafi fejedelem orvosa, Franekerben és Leydenben végzett. Orvosi ellátás szempontjából kiemelkedő helyen állt Eperjes, ahol 1687-ig Weber János mint laboratóriummal rendelkező császári királyi patikus tevékenykedett, Khein Ferdinánd és Friedel János eperjesi orvosok pedig Wittenbergben szerezték meg képzettségüket. Az orvosok egy része a visszafoglaló háború tábori kórházaival került az országba, miként a nürnbergi származású, Altdorfban végzett Lang Jakab, aki Besztercebánya, majd Selmecbánya fizikusa (hatósági orvosa) lett.