Althan Frigyes

A Múltunk wikiből
(Althan Mihály szócikkből átirányítva)

Althann Mihály Frigyes

Glatz, Cseho., 1682. júl. 20. - Vác, 1734. jún. 20.
megyéspüspök
Magyar Katolikus Lexikon
1731. május 23.
Gróf Althan Mihály bíboros, váci püspök tiltakozik a Carolina Resolutióban a protestánsoknak adott engedmények miatt.

Ember Győző

A Carolina Resolutio

Nem mondhatjuk, hogy ezek a szabályok a vallási egyenjogúság, a tolerancia szellemét tükrözik. Mégis, nemcsak a protestánsok voltak velük elégedetlenek, hanem egyes túlzó katolikusok is. Althan Frigyes bíboros, váci püspök például Pest megye közgyűlésén 1731. május 23-án óvást emelt a királyi rendelet ellen, végrehajtását megtagadta, és a pápához fellebbezett. Az ügynek külföldön is visszhangja támadt, protestáns országok bécsi követei közbeléptek. III. Károly a Pragmatica Sanctio elfogadtatása és garantáltatása érdekében nem akart nemzetközi bonyodalmat, a püspök óvását a megyei közgyűlésen megsemmisítették, egyházi javait zár alá vették, a zárlatot egy év elteltével pápai közbenjárásra oldották fel.

Kosáry Domokos

A protestáns egyházak

A sorompót, amelyet az udvar a két ellenfél közé emelt, egyik sem fogadta szívesen. A protestánsok elkeserítően szűknek, a katolikusok viszont puszta létét is felháborítónak találták. Althan Mihály gróf, váci püspök nyíltan tiltakozott ellene. Valami védelmet ugyanis a szűk korlát is nyújthatott a protestánsoknak.