Andics Erzsébet

A Múltunk wikiből
Budapest, 1902. június 22. – Budapest, 1986. április 2.
történész, kommunista politikus
Wikipédia

Művei

Metternichről a valósághoz hű képet fest Andics Erzsébet, pontosan tájékoztat terveinek forrásairól is.


A szakirodalmat kritikával hasznosítja, jelentős levéltári forrásanyagot tár fel és részben közöl Andics Erzsébet alapos műve: A Habsburgok és Romanovok szövetsége. Az 1849. évi cári intervenció diplomáciai előtörténete (Budapest, 1961). Ugyanő Bécs és Magyarország viszonyát hasonló módon, szintén feltáratlan hatalmas forrásanyag hasznosításával mutatja be: Erzsébet Andics, Metternich und die Frage Ungarns (Budapest, 1973; magyarul: Metternich és Magyarország. Budapest, 1975). A német változat függeléke nyolcvanhét – magyar, ausztriai, csehszlovákiai és szovjet levéltárakban őrzött – dokumentumot és levelet tesz közzé.