Andreas Riedel

A Múltunk wikiből

Maria Andreas Nicolaus Tolentin Riedel, ab 1792 Freiherr von Riedel

* 12. September 1748 in Wien; † 15. Februar 1837 in Paris
österreichischer Offizier und Mathematiker
német Wikipédia

Benda Kálmán

Demokratikus és polgári mozgalmak a Habsburg-monarchiában

A klubok egymástól függetlenül működtek, köztük nem volt kapcsolat. Bécsben három ilyen értelmiségi körről is tudunk, az egyik Andreas Riedel báró, a másik Wollstein professzor, a harmadik a költő Blumauer személye körül csoportosult. Míg a vidéki klubok elsősorban a polgári értelmiség gyülekezőhelyei voltak, a bécsiekben magas rangú hivatalnokokkal, sőt arisztokratákkal is találkozunk. Elképzeléseik ennek megfelelően nem voltak egységesek, s köztük is csak néhányan akadtak, akiket a szó francia értelmében jakobinusnak mondhatunk.

A szervezkedés a belső és külső események indítására 1793-ban merült fel először a bécsi radikálisok körében. Vezéregyéniségük, Reidel báró, Ferenc király egykori nevelője, kidolgozta az új alkotmányt, a forradalmi átállást elindító felhívást, Hebenstreit főhadnagy pedig harci kocsi találmányával akarta az akció sikerét biztosítani. Valamennyien érezték azonban, hogy ilyen nagy vállalkozáshoz kevesen vannak.

Az elfogatások

1794. július 23-án éjjel a bécsi rendőrség rajtaütéssel letartóztatott kilenc személyt. Másnap, harmadnap is folytatódtak a letartóztatások, s összesen 20 személyt érintettek. Köztük volt a titkosrendőrség volt feje, Gotthardi, báró Riedel alezredes, az uralkodó volt nevelője, továbbá katonák, tanárok, kereskedők és Martinovics Ignác.

Irodalom

Lásd még ugyancsak Adolf Körnertől az osztrák jakobinusok vezéregyéniségének életrajzát: Andreas Riedel. Ein politisches Schicksal im Zeitalter der Französischen Revolution (Köln, 1969)