Anton Doblhoff-Dier

A Múltunk wikiből
(Anton von Doblhoff-Dier szócikkből átirányítva)

Anton Freiherr von Doblhoff-Dier

Gorizia, ma Olaszország, 1800. november 10. – Bécs, 1872. április 16.
osztrák liberális politikus, miniszterelnök
Wikipédia
Anton Doblhoff-Dier
1848. július 8.
Anton von Doblhoff-Dier báró osztrák miniszterelnök.

Spira György

Az udvar közvetlen felkészülése a Magyarország elleni támadásra

Az osztrák kormány (amelynek a feje július 18-a óta Johann Wessenberg báró külügyminiszter, legmunkásabb tagja pedig Anton Doblhoff-Dier báró belügyminiszter volt) augusztus 27-én elfogadott egy emlékiratot, s ebben oda nyilatkozott, hogy a márciusban Magyarország számára biztosított kormányzati önállóság ellentmondásban van a pragmatica sanctióval, s hogy ez az ellentmondás csupán akkor lenne kiküszöbölhető, ha a magyar kormányt alárendelnék valamiféle „közös legfelsőbb statuskormány”-nak.[1] Majd az osztrák kormány még ugyanezen a napon kidolgozta részletes javaslatait is arra nézve, hogyan bonyolódjék le az általa ajánlott kormányzati reform. Ezekben a javaslatokban pedig világosan kifejezésre juttatta azt a véleményét, hogy a szóban forgó legfelsőbb statuskormánnyá magát az osztrák kormányt kellene előléptetni, s a magyar kormányt eszerint ténylegesen nem is holmi csakugyan közös legfelsőbb statuskormánynak, hanem magának az osztrák kormánynak kellene alávetni.

Lábjegyzet

  1. Az osztrák kormány emlékirata, s. d. (Bécs, 1848. augusztus 27.). Közli: Pap I. 403–415.