Antwerpen

A Múltunk wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Apa (vitalap) 2015. július 22., 11:45-kor történt szerkesztése után volt.

franciául Anvers

Belgium egyik legfontosabb városa, egyben Antwerpen tartomány székhelye. 
Wikipédia
Wapenantwerpen.jpg

Pach Zsigmond Pál

Felfedezések és gyarmatosítás

A következő másfél-két évtizedben a portugálok szüntelen támadásokkal kiszorították az arab kereskedőhajó­kat, és véres erőszakkal katonai-kereskedelmi támaszpontok sorát épí­tették ki a kelet-afrikai Mozambiktól a hátsó-indiai Molukka- (Malaku-) szigetekig, később a dél-kínai Makaóig. Gyarmati szervezetük központja az indiai Goa volt, fő funkciója pedig – rablással, csellel, vásárlással – a rendszeres fűszerutánpótlás biztosítása Lisszabonba, s onnan főleg Antwerpen felé, amely – Brüggét immár túlszárnyalva – a nemzetközi kereskedelem központja lett a 16. század java részére, nemcsak távol-keleti luxuscikkekben, hanem az európai gazdaság egyes közfogyasztási és bányatermékeiben is (textil- és fémáruk, réz stb.).

Háborúk és forradalmak

  • Antwerpen többek közt annak is köszönhette fel­virágzását, a 15. század végétől kezdve Brügge fölé kerekedését, hogy a megerősödő brabanti és flandriai „vidéki ipar” termékeinek felvásár­lója és nyersanyagának (spanyol gyapjú) közvetítője lett.
  • Amszterdam pedig már a 16. század utolsó évtizedeitől fogva – a spanyol uralom alatt rekedt Antwerpen helyébe lépve – a nemzetközi kereskedelem központjává lett.

Az európai államrendszer kialakulása

  • Miközben spanyol flották szelték az Atlanti-óceánt, és cirkáltak a Földközi-tengeren, spanyol seregek, kasztíliai „terciók” táboroz­tak-meneteltek az európai kontinensen Antwerpentől Regensburgig és Nördlingentől Palermóig.

Kései feudalizmus

  • A távol-keleti portugál kolóniák – mint szóltunk róla ­a 16. században elsősorban a középkori távolsági kereskedelem fő áru­cikkével, fűszerrel látták el – Lisszabonon és Antwerpenen keresztül ­Európát.
  • Az új árviszonyok nemcsak közvetlen kereske­delmi összeköttetések útján plántálódtak át a tőkésedés atlanti parti centrumaiból kelet felé – mint a lengyelországi gabonaexport esetében, mely túlnyomórészt Amszterdamba áramlott, vagy mint az alsó-magyar­országi (közép-szlovákiai) rézexport esetében, amely a 16. század hatva­nas éveiig zömében ugyancsak a balti-északi-tengeri útvonalon jutott Antwerpenbe, később Amszterdamba és Hamburgba –, hanem közvetve is, nem utolsósorban a délnémet városokon keresztül.

Zimányi Vera

Magyarországi bányatermékek az európai piacon

  • Boroszlóból azonban tovább, észak felé is vitték: az Odera-Stettin, illetve még gyakrabban a PoznanTorunGdansk vonalon, s onnan Antwerpenbe, mely az 1570-es évekig a magyarországi réz legnagyobb nemzetközi piaca volt. Itt a réz egyik legfőbb vásárlója a portugál király volt, aki gyarmataira évi 5-6 ezer mázsát szállított.
  • Antwerpen világpiaci szerepének a németalföldi szabadságharc és forradalom vetett véget. Antwerpen kikapcsolódása felvevő piacok közül súlyos hatással volt a magyarországi rézbányászatra is.

Bányászat, kohászat

A rézárak ismét jelentősen felszöktek a világpiacon; Antwerpen szerepét azonban elsősorban Hamburg vette át a rézkereskedelemben.

R. Várkonyi Ágnes

Földrajzi adottságok, gazdasági értékek

A réz ára 1651–1672 között emelkedett, különösen nagy az áremelkedés 1667 –1668-ban – 18 birodalmi tallérról 23 birodalmi tallérra –, mert az angol–holland háború az olcsóbb japán és svéd rezet távol tartotta Hamburg, Antwerpen és Amszterdam kikötőitől. 1672 után ezeket a kikötőket a Holland Kelet-Indiai Társaság ugyan már a japán rézzel is ellátta, és a magyarországi réz a svéd szállítmányokkal sem vehette fel a versenyt, de közben a török területeken, valamint Regensburgban, Svájcban s főleg Trieszten át Itáliában továbbra is piacra talált.

Heckenast Gusztáv

Az iparfejlődés

Az Adriai-tenger vidékén Görzben selyemfilatóriumok és néhány selyemmanufaktúra, Triesztben szappanfőző-, textil- és bőrmanufaktúrák működtek, és volt néhány különböző méretű manufaktúra az 1776-ig Ausztriához tartozó Fiuméban is, amelyek közül az 1752-ben alapított, nyugat-indiai őrölt cukornádat feldolgozó cukorfinomító, egy antwerpeni bankárok tőkéjével működő vállalkozás volt a legjelentősebb.

Mezőgazdasági ipar

Az eredetileg Belső-Ausztriához tartozó Fiume 1776-ban Horvátországhoz, 1779-ben Magyarországhoz csatolása révén lett az 1752 óta működő fiumei cukorfinomító legnagyobb 18. századi mezőgazdasági ipari üzemünkké. Ez az antwerpeni és bécsi tőkések tulajdonában levő vállalkozás, amelyben a masszává őrölt nyugat-indiai cukornádat 24 üstben finomították, állandóan mintegy 380&ndsh;400 munkást foglalkoztatott.

H. Balázs Éva

A nyolcvanas esztendők drámája

A régi terv, Ostende forgalmának megnövelése kiegészült azzal, hogy Antwerpen régi nagyságát is fel akarták támasztani.

A birodalom átcsoportosítása

József el tudta érni, hogy a teljességgel anakronisztikus várrendszert a hollandok felszámolják, és a belga földről elmenjenek. Azt azonban, hogy a Schelde elzárását (amelyet még a vesztfáliai béke rendelt el) megszüntessék, a hajózást a belga hajók számára szabaddá tegyék, s így Antwerpent új felemelkedés reményéhez segítsék, sem a hollandok, sem a franciák, sem az ismét aktivizálódott öreg Porosz Frigyes nem tűrte.

Kiadvány

Az első terjedelmes István-életrajz: J. Stilting, Acta Sanctorum. Sept. I. (Antverpiae, 1746) 456–575.