Apáti Miklós

A Múltunk wikiből
Debrecen, 1662. január 4. – Debrecen, 1724. december 24.
protestáns prédikátor
Wikipédia
1688
Megjelenik Amszterdamban Apáti Miklós Vita triumphans című, karteziánus szellemben írt erkölcsbölcseleti műve.

R. Várkonyi Ágnes

Vallások és világnézetek

A Poiret köréhez tartozó debreceni teológus, Apáti Miklós (Vita triumphans, Amsterdam, 1688) nemcsak az ember megismerőképességét tekinti korlátlannak, hanem átveszi Descartes terminológiáját, módszertanát és eszmerendszerét: akaratunk szabadsága öntudatunk pillére, a világ megismerésének legfőbb eszköze a matematika. Hazatérve több filozófiai művet nem ír, elfoglalja orvosi és papi hivatása.

Irodalom

Bán Imre, Adatok Apáti Miklós életrajzához (Filológiai Közlöny 1958)