Apatin

A Múltunk wikiből

szerbül Апатин, németül Abthausen

város és község Szerbiában, a Vajdaságban, a nyugat-bácskai körzetben
Wikipédia
Apatin címere

Bóna István

Avar régészeti lelőhelyek

település korai késői megjegyzés
avar kor
JUGOSZLÁVIA
Apatin X

Györffy György

Az Árpád-fiak szállásrendje és a dukátus

A negyedik fiú, Zolta, szállását idéző Zolta falu a Duna Kalocsánál kiágazó hosszú mellékága, a Vajas közelében feküdt, valahol Apatintól keletre; északabbra, a Vajas rétségeiben Taskony helynév őrzi fia szállásának emlékét, ami egy Bodrog megyére kiterjedő Vajas-parti ingamozgásra mutat.

Az erőviszonyok átrendeződése

Taksony, számolva egy nyugati betörés lehetőségével, mindenekelőtt védekezésre rendezkedett be. Ennek szemléletes megnyilatkozása, hogy a Duna-jobbparti fejedelmi partvonalat, amelyet Árpád és Kurszán még a besenyő veszély miatt választott, feladta, és fejedelmi szállásváltó útját a Duna bal partján választotta meg. Ezáltal részben saját öröklött partvonalára húzódott vissza, de részben elfoglalta Tas fia Lél partvonalát is. Téli szállása az atyai szálláshely, Zolta közelében levő Aranyán, vagyis „Aranyos hely” (Aureus locus), a mai Apatin lehetett, melynek közelében, a Duna révjénél káliz böszörményeket telepített.

László egyeduralmának biztosítása

Salamon itt maradt öccse, Dávid szerényen megelégedett a Duna bodrogi partvonalával, ahol még sokáig emlegették celláriumát, borospincéjét, és ahol Dávod falu máig őrzi nevét. E tájon, Apatinban tett adományt a tihanyi apátságnak, amelybe, apja mellé kívánt temetkezni.

Wellmann Imre

Külföldiek betelepítése

Sőt Cothmann-nak Apatinban iparfejlesztésre is volt gondja, úgyhogy a kialakuló munkamegosztás és a dunai szállítás előnye paraszti árutermelésre is ösztönzést adott. Utóbb azonban az Udvari .Kamara álláspontja kerekedett fölül, mely népesebb, több teher hordozására képes helységek helyett 30–40 házból álló, csupán a szükséges földterülettel ellátott falvak létrehozását sürgette. Így az 1760-as évek utolsó harmadában a hézagoknak kevésbé megválogatott telepesekkel való kitöltésére került sor, s miközben 1763-tól 1771-ig 2548 német család érkezett a Bácskába, a termőföld pusztákon való kiterjesztése fokozatosan háttérbe szorult. Majd 1771-ben, miután Apatinban technikai és értékesítési nehézségek mutatkoztak, s Bécsben különben sem nézték jó szemmel önálló magyarországi textilipari létesítmények kifejlődését, az apatini üzemet is föloszlatták. Ugyanakkor a Bácska betelepítésének Mária Terézia-kori, utolsó idejében már kevesebb sikert fölmutató szakasza is lezárult.

Heckenast Gusztáv

Tőkés, kézműves és munkás a magyarországi manufaktúra-korszak első szakaszában

Persze az állam mint alapító még nem garantálta a sikert: állami vállalkozás volt a kor két leglátványosabb kudarca is, a minden szakértelem híján elbukott apatini posztómanufaktúra és a tervezés során elkövetett műszaki hibákkal megküzdeni nem tudó óbudai filatórium.

Kosáry Domokos

Természettudományok

A 18. század legkiválóbb hazai műszaki szakemberei még mindenesetre inkább olyan kivételes, egyéni tehetségek voltak, akiket az elméleti önképzés és az ösztönös technikai érzék emelt magasan az átlagos szakmai színvonal fölé. Ilyen volt, mint láttuk, Born Ignác a bányászat és kohászat terén. S ilyen volt Born barátja: a pozsonyi születésű Kempelen Farkas kamarai tanácsos is. Ő irányította a budai királyi palota és a Várszínház építését. A Bánságban mint kormánybiztos telepítést szervezett. Apatinban posztómanufaktúrát alapított, bevezette a lentermelést.

Mérei Gyula

A szállítás és közlekedés

Baja, Apatin, Futak, Dunaföldvár, Paks révjei voltak a környékbeli uradalmak árugabonájának gyűjtő és egyben továbbító gócai a Dunán fölfelé.

Irodalom

Pleidell Ambrus, A magyar kincstár apatini telepei Mária Terézia korában (Századok 1929–1930)