Arz Artúr

A Múltunk wikiből
(Arz Artúr von Straussenberg szócikkből átirányítva)

németül Arthur Freiherr Arz von Straussenburg

Nagyszeben, 1857. június 16. – Budapest, 1935. július 1.
erdélyi szász származású császári és királyi vezérezredes,
1917–18-ig az Osztrák–Magyar Monarchia haderőinek vezérkari főnöke
Wikipédia
Arz Artúr von Straussenburg cs.és.kir. vezérezredes

Galántai József

A bécsi politika 1917 elején

Kedvező fogadtatásra talált az is, hogy a Monarchia vezetésében hamarosan személyi változtatásokat hajtottak végre: az osztrák miniszterelnök Clam-Martinic, az új külügyminiszter Burián helyett Czernin lett, Conrad vezérkari főnök helyére Arz tábornok lepett, a hadsereg feletti főparancsnokságot Károly maga vette át, és a főhadiszállást Teschenből Badenba helyezte át.

A „fekete nap” és Burián békekísérlete

Arz vezérkari főnök szeptember 1-én jelentette az uralkodónak: „Ha a két kormány nem képes a harcoló sereget a legszükségesebbekkel ellátni, akkor képtelenség az ellenséggel tovább harcolni és a hadseregben elkerülhetetlenül ugyanazok a szomorú jelenségek fognak mutatkozni, amelyek Oroszországot szerencsétlenségbe döntötték.”[1]

Műve

Arthur Arz von Straussenburg, Zur Geschichte des großen Krieges (Wien, 1924),

Lábjegyzet

  1. Deutschland im ersten Weltkrieg. III. Berlin, 1970. 399.