Asbóth Oszkár

A Múltunk wikiből
Újarad, 1852. augusztus 10. – Budapest, 1920. augusztus 24.
nyelvész
Wikipédia

Vörös Károly

A társadalomtudományok

Irodalomtudomány és nyelvészet szintéziseként ebben a korszakban indulnak meg az idegen nyelvű filológiai kutatások is: kibontakozik a hazai modern klasszika-filológia (Ponori Thewrewk Emil), de most fordul a figyelem a magyarországi humanista latin irodalom emlékei felé is (Ábel Jenő), megindul a hazai germanisztika (Heinrich Gusztáv, Petz Gedeon), a szlavisztika (Asbóth Oszkár); nemzetközileg is különösen jelentős eredményeket ér el a hazai orientalisztika (Vámbéry Ármin, Goldziher Ignác).

Műve

A magyar–szláv együttélésről és a szlávoknak a magyarokra gyakorolt művelődési hatásáról elsősorban a magyar nyelv szláv jövevényszavai vallanak, amit az a szlavistáink – így elsősorban Asbóth Oszkár, A magyar nyelvbe került szláv szók átvételének helye és kora (Budapest, 1893) = ÉNyT XVI/3.