Aspremont Ferdinánd

A Múltunk wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Pemm (vitalap | szerkesztései) 2016. december 29., 14:32-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Graf Ferdinand Gobert Aspremont-Lynden von Reckheim, magyarosan Aspremont Ferdinánd gróf
Reckheim, 1643 – u.o., 1708. február 7.
Rákóczi Julianna férje, magyar nemességet nyert lotaringiai származású nemes
Wikipédia
Ferdinand Gobert Aspremont-Lynden von Reckheim
1690. október 8.
Aspremont Ferdinánd császári altábornagy feladja Belgrádot Köprülü Musztafa nagyvezírnek.

R. Várkonyi Ágnes

Aulikus főnemesség és új nemesi rétegek

  • A főúri családok pénzüket egyházaknál, kolostoroknál helyezik el, s így az alapítványokból is ők meríthetnek hitelt. Rokoni szálaik szorosabbra fűződnek az udvari arisztokratákkal: Batthyány Ádám felesége Strattmann lány, Pálffy János anyja Harrach grófnő, Aspremont Ferdinánd a Rákóczi családból nősül.
  • Szirmay Miklós, miután Odera-Frankfurtban befejezte egyetemi tanulmányait, regéci kapitány lett, 1687-ben megjárta Caraffa börtönét, majd Aspremont uradalmi prefektusaként kiderülnek kivételesen jó képességei, 1697-ben már Bercsényi felső-magyarországi hadi pénztárosa.

Főúri-nemesi szervezkedés (1698–1702)

Rákóczi Ferencet kiskorában uralkodásra nevelték, a Zrínyi család és az erdélyi fejedelmi hagyományok szellemében. Munkács kapitulációja után, tizenkét évesen Bécsbe vitték, anyjától elszakították, s a jezsuiták neuhausi kollégiumában, majd a prágai egyetemen az udvari arisztokrácia fiait az abszolutista állam főhivatalaira felkészítő képzettséget kapott, bár az oktatás konzervatív és formalitások közé zárt szelleme — amint Vallomásaiban írja – sem természettudományos érdeklődését, sem a matematika, később pedig a csillagászat, geometria, haditechnika újdonságai iránti vonzódását nem elégítette ki. Legfogékonyabb éveiben Bécsben sógora, Aspremont császári generális révén az udvari arisztokrácia franciás műveltségű köre, főleg pedig Strattmann kancellár veje, Batthyány Ádám horvát bán hatott rá.