Aszód

A Múltunk wikiből
város Pest megyében az aszódi kistérségben
Wikipédia
HUN Aszód COA

Bóna István

Áttekintés az őskori régészeti lelőhelyekről

A korai és középső rézkor

A lengyeli kultúra több területi csoportban és több időrendi fázison át fejlődik. Ezalatt a településterület és a települési sűrűség megnövekszik, korábban lakatlan magaslatok és erdővidékek is benépesülnek. Korai (még neolitikus) szakaszában jelentős csoportjai vetették meg lábukat a Gödöllői-dombságon is (Aszód).

Kosáry Domokos

Képzőművészet

Legjelentősebb művészei továbbra is a bécsi akadémia köréből, azon osztrák és cseh-morva festők közül kerültek ki, akik az olasz nyomokon kialakított osztrák freskóstílust az egész monarchia területén meghonosították. Közéjük tartozott Josef Ignaz Mildorfer (1719–1775), aki a fertődi Esterházy-kastély, Johann Bergl, aki a pesti Pálos-(Egyetemi-) templom mennyezetfestője (1774) volt, valamint az egri líceum két művésze: Franz Sigrist, aki a díszteremben a tervezett négy egyetemi fakultást (1781–1783), és Johann Lucas Kracker, aki a könyvtárteremben a tridenti zsinatot festette meg (1777–1778), és akinek nevéhez ezen és az aszódi Podmaniczky-kastély képein (1770–1777) kívül nem egy más, köztük falusi, templom festői díszítése, oltárképe fűződik.

Spira György

A Hatvan és Isaszeg közötti harcok

S ezt látván, Windisch-Grätz most elkövetett egy súlyos műhibát: a Gödöllő és Aszód között Gáspárral mindeddig mozdulatlanul szemező Schlik hadtestének a felét Jellačić megsegítésére szintén Isaszeg alá vezényelte. Ez pedig egyszeriben lehetővé tette, hogy Gáspár, Schlik hadtestének továbbra is Gödöllő határában álló maradékát elsöpörve, benyomuljon Gödöllőre s azután – bebizonyítandó, hogy méltó a hatvani ütközet után elnyert tábornoki címre – a helyett a bekerítő mozdulat helyett, amelyet az eredeti haditerv szerint a másik három hadtestnek kellett volna lebonyolítania Gödöllőnél másnap, maga kerüljön az ellenség hátába Isaszegtől északra még ezen a napon.

Ez a páratlan lehetőség azonban végül is kihasználatlanul maradt. Gáspárnak ugyanis az Egerben kidolgozott menetterv szerint ezen a napon csupán Aszódig kellett előrenyomulnia, s – régi vágású, a felsőbb rendelkezésekhez tehát mindig szolgaian igazodó katonatiszt lévén – eszébe sem jutott, hogy a menettervet szabad, sőt kívánatos volna túlteljesítenie. Görgei pedig, aki a hadműveletek végső célját továbbra is csak a megegyezéses békekötésnek helyi jelentőségű győzelmek révén történő kikényszerítésében látta, s aki ezért teljes szívvel nem is törekedhetett az ellenforradalom fegyveres erőinek megsemmisítésére, szintén nem gondolt arra, hogy Gáspárt, ha önállóan nem képes cselekedni, most maga utasítsa a menettervben csupán másnapra előírt Gödöllő elleni támadás azonnali megkezdésére. Gáspár tehát még este is Aszódon rostokolt, s Windisch-Grätznek ezáltal módja nyílott arra, hogy Isaszeg alatt harcoló csapatait az éjszaka beálltával rendben visszavonja Gödöllőre, másnap pedig seregének egészével Pest falai közé hátráljon.

Siklós András

Felvilágosító és szervező munka a tömegek körében

A budapesti és Pest környéki nagyüzemekben a kommunista szervezeteket elsősorban ott sikerült létrehozni, ahol a baloldalnak már a forradalmat megelőzően is jelentős befolyása volt (aszódi és mátyásföldi repülőgépgyár, Lipták- és Teudloff–Dietrich-gyárak, Egyesült Izzólámpagyár, Ganz–Danubius Hajógyár, Ganz–Fiat, Magyar Fiat, Ganz Vagongyár, MÁV Északi Főműhely).

Irodalom

Az Aszódon végzett új, nagy jelentő­ségű feltárásokról Kalicz Nándor a lengyeli kultúráról tartott nemzetközi értekez­leten számolt be (Symposium über den Lengyel-Komplex. Študijné zvesti 17. 1969. 177–205).