Asztrahany

A Múltunk wikiből

régen Sumerkent, oroszul Астрахань, tatárul Ästerxan

nagyváros Oroszország dél-európai részén, az asztrahányi terület székhelye
Wikipédia
Coat of Arms of Astrakhan.png

Györffy György

A vezérek folyó menti szállásváltása: Árpád és Kurszán

A köznép nomadizálásának irányával ellentétes volt a főemberek és a kíséret téli- és nyáriszállás-váltása, ezek ugyanis a folyókkal párhuzamosan végeztek ingamozgást állandó téli és nyári udvarhelyeik között. A folyó menti szállásváltás jellemezte általában a nomád népek uralkodóinak és főembereinek települését. Ennek a legszemléletesebb leírása a délorosz sztyeppre benyomult mongol főemberekről maradt fenn. Plano Carpini és Rubruk az Aranyhorda „honfoglalása” utáni években a helyszínen figyelte meg, hogy Batu kán és családtagjai (öccse, sógora, fia, veje, unokaöccsei), valamint a hadvezérek különböző nagy vizek partjain végeztek őszi és tavaszi ingamozgást egy alsó és egy felső végpont között. A két végpont egy-egy révhelynél volt, ahová orosz révészeket és mohamedán kereskedőket telepítettek. E révhelyeknél állandó udvarhely (orda) létesült. Így például Batu alsó végpontjánál egy régi iparosváros, Sumerkent (Asztrahany) közelében épült fel palotája, szerája, a felső végponton egy kőtorony, ükek biztosította a révhely forgalmát.

Pach Zsigmond Pál

Abszolutizmus és „második jobbágyság”

Oroszországban 1606-1607-ben a Moszkvát is megostromló nagy erejű Bolotnyikov-parasztháború, 1633-1634-ben a szmolenszki körzetben szervezkedő Ivan Balasov vezette mozgalom, 1667-1671-ben az Asztrahánytól Szimbirszkig terjedő parasztháború Sztyepan Razinnal az élen adta messze hangzó jelét a paraszti elkeseredettségnek.

Hegyi Klára

A birodalom peremén: a vazallus államok változatai

A tatárok szinte szünet nélkül harcban álltak Moszkvával, állandó ellenségeskedésben a zaporozsi kozákokkal, időnként még szövetségeseikkel, az asztrahanyi és kazanyi kánságokkal is konfliktusba kerültek.


Rettegett Iván cár már az 1550-68 években meghódította Kazanyt és Asztrahányt, s ezzel rendet vágott a krimi tatárok szövetségesei között.