August von Mackensen

A Múltunk wikiből

Ludwig Friedrich August von Mackensen

Haus Leipnitz, Wittenberg megye, Poroszország (ma: Trossin, (Szászország), 1849. december 6. – Burghorn, ma: Habighorst (Alsó-Szászország), 1945. november 8.
szászországi születésű porosz királyi katonatiszt, majd német császári tábornagy,
sikeres első világháborús hadvezér
Wikipédia
August von Mackensen fieldmarshal.jpg
August von Mackensen fieldmarshal

Galántai József

Katonai kudarcok

A német hadvezetés, bár Verdun alatt tombolt a küzdelem és a Somme menti antant támadás is egyre erősödött, kénytelen volt augusztusban jelentős erőket küldeni a Monarchia segítségére. A Monarchia mindhárom frontján német hadosztályok jelentek meg: elzárták az orosz áttörést és az olasz előnyemulást, Mackensen seregének segítségével pedig visszavetették a románokat. Az év végéig Románia nagy részét, magát Bukarestet is elfoglalták.

A breszti béke. A Monarchia egyéb tárgyalásai a háború befejezése érdekében.

A Romániával kötendő békét illetően ellentétek voltak Németország és Ausztria-Magyarország között, amelyek a német igények javára oldódtak meg. A katonai megfontolásokon túl nem utolsósorban ennek biztosítására maradt Romániában a Mackensen-hadsereg.

Siklós András

Erdély és a magyarországi románok

A kelet felől előnyomuló két hadosztályhoz később egy harmadik is csatlakozott, amely – Mackensen visszavonuló hadseregét követve – déli irányból nyomult előre.

Az osztályharc éleződése

A helyőrség körében a leszerelésről és a bizalmi rendszer felülvizsgálásáról keringő hírek nyugtalanságot keltettek, annál is inkább, mert egyidejűleg (december 31-én reggel) francia katonaság jött a fővárosba, és nem lehetett tudni, mi célból. Később derült ki, hogy számuk nem jelentős, és elsősorban a Fóton internált Mackensen őrizetbe vétele végett érkeztek.

A belpolitikai feszültség fokozódása

A kommunista párt a februári események után fokozott erővel folytatta a munkásság felfegyverzését. Fegyvert viszonylag könnyen lehetett szerezni a laktanyákból, a leszerelőknél maradt készletekből. Jelentős forrást jelentett a Magyarországon átvonuló Mackensen-hadsereg; a német katonák felszereléséhez szépszerével vagy erőszakkal egyaránt hozzá lehetett jutni.