Az önkényuralom válsága (1859–1861)

A Múltunk wikiből
1859. január 17–24.
Moldva és Havasalföld fejedelemségek egyesülése.
1859. március 29.
A román fejedelemség és a magyar emigráció egyezményének megkötése.
1859. április 24.
Községi törvény.
1859. április 29.—november 10.
Olasz–francia–osztrák háború.
1859. május 5.
Kossuth és III. Napóleon párizsi tárgyalásai.
1859. május 6.
A Magyar Nemzeti Igazgatóság megalakulása Párizsban.
1859. május 24.
A DebrecenMiskolc vasútvonal megnyitása.
1859. május
Piemontban megalakul a Magyar Légió.
Mihály szerb trónörökös és Kossuth londoni tárgyalásai.
1859. június 4.
A magentai ütközet.
1859. június 24.
Az osztrák seregek veresége Solferinónál.
1859. július 8.
Fegyverszünet Lombardiában.
1859. július 11.
Ferenc József és III. Napóleon Villafrancában aláírja az előzetes békeegyezményt.
1859. július 16.
Ferenc József laxenburgi manifesztuma.
1859. július
Széchenyi röpirata Bach ellen (Ein Blick…).
1859. július 25.
Johann Coronini-Cronberg gróf horvát bán.
1859. augusztus 21.
Bach belügyminiszter és Kempen rendőrminiszter felmentése.
1859. augusztus 21.—1861. február 4.
Johann Bernhard von Rechberg und Rothenlöwen gróf kormánya.
1859. szeptember 1.
A protestáns pátens kiadása.
1859. október 27.
Kazinczy-megemlékezés Pesten.
1859. november 10.
A villafrancai egyezményt megerősítő zürichi béke.
1859. november 23.
Az Erdélyi Múzeum Egylet megalakulása Kolozsvárott.
1859. december 20.
Rendelet az iparűzés szabályozásáról.
1859.
Eötvös József: Ausztria hatalmának és egységének biztosítékai című német nyelvű röpirata.
Kemény Zsigmond: A rajongók című regénye.
Madách Imre: A civilizátor című színműve.
Madarász Viktor: Hunyadi László siratása című festménye.
Mosonyi Mihály: A tisztulás ünnepe az Ungnál a 886-ik esztendőben című kantátája.
Irányi Dániel és Ch. L. Chassin: Magyarország forradalmának politikai története 1847–49. című munkájának megjelenése Párizsban (1859–60).
Madách Imre megírja Az ember tragédiája című művét (1859–60).
Feszl Frigyes Vigadójának építése (1859–65).
Pesti Vigadó
1860. március 15.
Tüntetés és letartóztatások Pesten a forradalom évfordulóján.
1860. március 30.
Albrecht főherceg felmentése főkormányzói tisztségéből.
1860. április 4.
Tüntetés Pesten a márciusi megemlékezés áldozatának, Forinyák Gézának a temetésén.
1860. április 8.
Széchenyi István gróf halála.
1860. április 19.
Benedek Lajos táborszernagy főkormányzói kinevezése.
Az ország 5 kerületre osztásának felszámolása.
1860. április 23.
Bruck pénzügyminiszter öngyilkossága.
1860. április 24.
A NagykanizsaPragerhof vasútvonal megnyitása (vasúti összeköttetés Trieszttel).
1860. május 1.
Az új „Iparrendtartás” életbe lépése.
1860. május 11.
Garibaldi szicíliai partraszállása.
1860. május 15.
A protestáns pátens visszavonása.
1860. május 26.
Rendelet a községi bíróságok szervezéséről.
1860. május 31.—szeptember 28.
A „megerősített” birodalmi tanács ülései.
1860. június 1.
A SzékesfehérvárÚjszőny vasútvonal megnyitása.
1860. június 8.
A bihari Magyargyepes lakosságának fellépése a földmérési munkálatok megakadályozására.
1860. június 19.
Josip Šokčević báró horvát bán.
1860. július 19–23.
Tüntetések és letartóztatások Pesten.
1860. augusztus 14.
A MiskolcKassa vasútvonal megnyitása.
1860. augusztus 20.
Tüntetések országszerte.
1860. augusztus 26.
Tüntetés Rákospalotán és Pesten.
1860. augusztus 29.
Táncsics Mihályt 15 évi fegyházra ítélik.
1860. szeptember 5–7.
A Zemplén megyei Leányvár község zendülése a birtokrendezés végrehajtása kapcsán.
1860. szeptember 8–10.
Cavour megállapodása a Magyar Nemzeti Igazgatósággal.
1860. szeptember
Pesty Frigyes és társai letartóztatása.
1860. október 3.
A Zenészeti Lapok megindulása.
1860. október 20.
Az Októberi Diploma kibocsátása. Szécsen Antal grófot tárca nélküli miniszterré, Vay Miklós bárót magyar udvari kancellárrá nevezik ki.
Ferenc József Varsóba utazik találkozóra az orosz cárral és a porosz régenssel.
1860. október 23.
Tüntetés Pesten az Októberi Diploma ellen.
1860. november 1.
Mailáth György kinevezése az ismét működő helytartótanács élére.
1860. november 26.—1861. január 17.
Báni konferencia Horvátországban.
1860. december 2.
Tüntetések országszerte Ferenc József trónfoglalásának évfordulóján.
1860. december 10.
A Délszláv Tudományos és Művészeti Akadémia megalapítása Zágrábban (működését csak 1867-ben kezdte meg).
1860. december 13.
Schmerling államminiszteri kinevezése.
1860. december 16.
Teleki Lászlót Drezdában letartóztatják.
1860. december 17.
Az esztergomi értekezlet megnyitása.
1860. december 27.
A Szerb Vajdaság és Temesi Bánság újraegyesítése Magyarországgal.
1860.
A Kisfaludy Társaság ismét megkezdi működését, s megindítja kritikai folyóiratát, a Szépirodalmi Figyelőt.
Jókai Mór: Szegény gazdagok című regénye.
Mosonyi Mihály: Szép Ilonka című operája.
Székely Bertalan: II . Lajos holttestének megtalálása című festménye.
Madách Imre: Mózes című drámája (1860–61).
Horváth Mihály: Magyarország történelme című 6 kötetes munkájának megjelenése Genfben (1860–63).
 1. A polgári forradalmi és a nemzeti mozgalmak új hulláma
 2. Az 1859. évi itáliai háború és a magyar emigráció
 3. Az önkényuralom válságának kezdetei
 4. Széchenyi halála
 5. Konzervatív kísérlet az abszolutizmusellenesség megnyergelésére
 6. Az Októberi Diploma és fogadtatása
 7. Az emigráció az önkényuralom válságának kihasználásáért
 8. A negyvennyolcas alap helyreállításának követelése
 9. A Februári Pátens és a feszültség növekedése
 10. A társadalmi és a nemzetiségi politika ellentmondásai
 11. Az 1861. évi országgyűlés pártviszonyai
 12. Az államjogi vita és következményei
 13. A nemzetiségi kérdés fejleményei és hatásuk az országgyűlésre
 14. Az országgyűlés feloszlatása


Az önkényuralom kora (1849–1867)Szabad György
Kulturális értékek mentése és gyarapítása Tartalomjegyzék Az önkényuralom megújítása Magyarországon és a politikai ellenállás válsága (1861–1865)
A polgári forradalmi és a nemzeti mozgalmak új hulláma