Az új társadalmi rend válsága, trónküzdelmek

A Múltunk wikiből
  1. Péter és Aba
  2. Endre és Béla
  3. Salamon és Géza

Irodalom

Az István halálát követő válságos korszakra a fő hazai forrás a Magyar Krónika (SRH I. 327–403), mellette a Gellért-legendák (SRH II. 473. kk., 500. kk.); a külföldiek közül az Annales Altahenses Maiores 1063-ig (Gombos I. 93–104), Bernold 1038–1063 (Gombos I. 412–413), Bertold 1059–1077 (Gombos I. 414–415), a cseh Cosmas (Gombos I. 812–813), Herimannus Augiensis 1038 – 1053 (Gombos II. 1143–1145), Hersfeldi Lambert 1040–1076 (Gombos II. 1390–1393).

Az irodalomra általában lásd Kosáry, Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába I. 72. Ma is figyelmet érdemlő összefoglalás Szalay László, Magyarország története. I. (Lipcse, 1852) 136. kk.; Büdinger, Ein Buch Ungarischer Geschichte; Horváth Mihály, Magyarország történelme. I. (Pest, 1871) 248. kk.; Steindorff, Jahrbücher des Deutschen Reich unter Heinrich III. I.; Marczali Henrik, A magyar nemzet története II. 3–117; Pauler, A magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt II. 78–135, 415–438; HómanSzekfű, Magyar történet] II. 241–279.

A válságos társadalmi helyzetre általában lásd Molnár E., A magyar társadalom története az őskortól az Árpádkorig 150. kk.

Magyarország története a honfoglalástól a tatárjárásig
Államszervezés Tartalomjegyzék A magyar állam megszilárdulása
Péter és Aba