Az ipar

A Múltunk wikiből

Irodalom

Az ipar fejlődésére az előzőekben felsorolt általános gazdaságtörténeti munkák mellett Herbert Hassinger, Der Stand der Manufakturen in den deutschen Erb1ändern der Habsburger-Monarchie am Ende des 18. Jahrhunderts (In: Die Wirtschaftsliche Situation in Deutschland und Österreich um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Szerkesztette Friedrich Lütge, Stuttgart, 1964.). Adatai miatt még ma is hasznos Johann Slokar, Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer Förderung unter König Franz I. (Wien, 1914), továbbá Nachum Gross, An Estimate of Industrial Product in Austria in 1841 (The Journal of Economic History, 1968. 2); Julius Marx, Die wirtschaftlichen Ursachen der Revolution in Österreich (Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs 51. Köln, 1965); Alois Brusatti, Unternehmungsfinanzierung und Privatkredit im österreichisehen Vormärz (Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs, 1960); az ipari technika fejlődésére Ch. Singer és társai, A History of Technology] (Oxford) iparáganként megfelelő köteteiben.

A magyarországi iparfejlődésre: Mérei Gyula, Magyar iparfejlődés 1790–1848 (Budapest, 1951); Gy. Mérei, Über einige Fragen der Anfänge der kapitalistischen Gewerbeentwicklung in Ungarn (In: Études Historiques. I. Budapest, 1960). Ez utóbbi tanulmányban már a tőkés irányba tartó fejlődés fő akadályozóiként szerepelnek a feudális magánjogi kötelékek és ezeket súlyosbítóként a bécsi udvar gazdaságpolitikájának hátráltató alapelvei. Ezzel helyesbíti az 1951-ben megjelent könyvének a „gyarmatosító gazdaságpolitikáról” szóló hibás tételét.

Az ipari fejlődésről az általános tájékoztatóban felsorolt műveken kívül egyes részkérdésekre vonatkozólag az alábbi művek igazítanak el.


Magyarország gazdasága (1790–1848)Mérei Gyula
A mezőgazdaságRuzsás Lajos Tartalomjegyzék
Háziipar, céhes ipar