Bélakút

A Múltunk wikiből
Wikipédia–Dűlőkeresztelő

Kristó Gyula

Város

1237-ben IV. Béla az akkor általa alapított bélakúti cisztercita apátságnak adományozta Pest plébániáit. Ez sértette a polgárok szabad plébánosválasztási jogát, ugyanakkor azzal a veszéllyel is járt, hogy a város mindinkább egyházi fennhatóság alá kerül. Az esztergomi érsek megerősítő oklevele azonban magának a pesti plébániának a jogállását végül is nem változtatta meg, így ez a veszély elhárult.

Egyházi társadalom

IV. Béla király 1237-ben alapította meg a bélakúti cisztercita apátságot.