Bölöni György

A Múltunk wikiből

teljes nevén Bölöni György Sámuel

Szilágysomlyó, 1882. október 30. – Budapest, 1959. szeptember 11.
író, újságíró
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
Bölöni György a Szikra Kiadó második könyvkiállításán és könyvvásárán 1947. decemberében

Mucsi Ferenc

Polgári radikalizmus és szabadkőművesség

A Martinovics-páholynak lett tagja 1912-ben Ady Endre, Bányai Elemér (Zuboly), Nagy Endre, Bölöni György; a szocialisták közül pedig Kunfi Zsigmond, Ormos Ede, Rónai Zoltán, Beck Salamon, Diner-Dénes József, Czóber Ernő, Pogány József, Varga Jenő és Varjas Sándor.

A polgári radikálisok pártalakítása

Az Ady Endre, Balassa József, Bíró Lajos, Bölöni György, Dániel Arnold, Jászi Oszkár, Kadosa Marcell, Kernstok Károly, Lengyel Géza, Madzsar József, Nagy Endre, Purjesz Lajos, Rácz Gyula, Szende Pál és mások által május 29-én közzétett szervező bizottsági felhívás a polgári radikalizmus táborába szólította „a polgári munka embereit” a feudalizmus, a klerikalizmus, az uzsoratőke és az imperializmus ellen; nyilvánvalóvá téve, hogy az önálló polgári radikális párt létrehozásának hívei végül is felülkerekedtek a vitában.

Művei

Irodalom

Bölöni Györgyné, Ady és Bölöni Párizsban. Itóka naplójegyzeteiből. A bevezető tanulmányt írta és sajtó alá rendezte Illés Ilona (Budapest, 1975) című kötetekre támaszkodtunk.