Bajmóc

A Múltunk wikiből

szlovákul Bojnice

kisváros Szlovákiában a trencséni kerület privigyei járásában
Wikipédia
Bojnice herb2
1644
december közepe A császári sereg visszahúzódik Bajmócig, majd Morvaországba rendelik a svédek ellen.

Makkai László

Az 1644. évi hadjárat

Június 14-én már a kassai védősereg vette ostrom alá az ostromlók sáncát, s mikor Kemény János előörsei megjelentek, június 16-nak éjszakáján az egész császári tábor elmenekült. Mint annak idején Belgiojoso, úgy vonultak végig Felső-Magyarországon, hogy sem Eperjes, sem Lőcse nem engedte be őket, s az üldöző erdélyiektől és az állandóan rájuk csapó parasztoktól fogyasztva, fele számra csökkenve érkeztek július 29-én Bajmócra, ahol tábort ütöttek.

Zimányi Vera

Nemesek és jobbágyaik küzdelme a szűkülő piacokért

Sokfelé egyébként el nem kelő halat és kősót, Bajmócon sót és vasat, Sztrecsnóváron a bor, sör és pálinka mellett sót, bronzát (juhsajtot), vajat, túrót és heringet is kiosztottak megvételre a jobbágyoknak.

Benczédi László

Az 1678. évi hadjárat

A szeptember 4-én Majtényról induló kuruc hadak 20-án már Liptóban törtek előre, a hónap utolsó hetében pedig a Vág völgyében Trencsént, valamint a bajmóci uradalmat portyázták végig, hogy aztán szűk hegyi „passzusokon” keleti irányban kanyarodjanak vissza a kulcsfontosságú Garam környéki bányavárosok elfoglalására.

Makkai László

Reneszánsz és barokk képzőművészet

A barokk leginkább, de mégsem kizárólag az irodalomban vett fel magyar tartalmi és formai vonásokat. Igaz, a képzőművészetben a szakmai tanultság hiánya nem engedte Zrínyihez vagy akár Gyöngyösihez fogható hazai alkotók fejlődését, sőt a műértő közönség is jóval szűkebb volt, mégis a barokk építészet megjelenése sem időben, sem színvonalban nem maradt el az irodalomtól. A közvetítő természetesen a Habsburg-birodalom nyugati fele volt, de mesterek a barokk szülőföldjéről, Itáliából jöttek hozzánk is. Először templomok épültek a jezsuiták számára, már 1629-ben az Esterházy Miklós által kezdeményezett, a római Il Gesu közvetlen hatását mutató nagyszombati (Antonio és Pietro Spazzo), 1637-ben a győri (Bartolomeo Torre), később – sok más közt – Nádasdy Ferenc alapítványa, a loretói szervita kegyhely és rendház, melynek mestere, Carlo Martino Carlone 1663-ban az első barokk kastélyt is elkezdte építeni Esterházy Pál számára Kismartonban. De már korábban alakítottak át barokká termeket és kápolnákat reneszánsz kastélyokban, így Filiberto Luchese, a hazánkban tevékeny másik jelentős korai barokk mester és munkatársai Borostyánkőn és Rohoncon a Batthyányaknak, Bajmócon és Vöröskőn a Pálffyaknak. E két utóbbi helyen működött Carpoforo Tencala, a kiváló freskófestő is.

R. Várkonyi Ágnes

Országos támadás, társadalmi érdekegység

A császári sereg visszavonulásra kényszerült: Forgách Simon, kijátszva a kurucokat, nagy emberáldozatok árán kivonult a zólyomi várból, Schlick december közepére Pozsonyba húzódott vissza. A kurucok újra elfoglalták Lévát és a bányavárosokat, megnyitotta előttük kapuit Galgóc, Nagyszombat és Zólyom vára, Czelder Orbán ezereskapitány ostrom alá fogta Bajmócot.