Balduin latin császár

A Múltunk wikiből

Flandriai Baldvin

1172–1205
keresztes lovag, a konstantinápolyi Latin Császárság első uralkodója, 1194-től Flandria, 1195-től Hainaut grófja
Wikipédia

Kristó Gyula

Az új berendezkedés időszakának külpolitikája

Az energikus bolgár uralkodó, Kalojan, aki a pápa jóvoltából nyerte el 1204-ben a koronát, és sikerrel folytatta a bolgár állam határainak kiterjesztését, legyőzte Balduin latin császárt, s az ellene vívott csatában esett el Montferrati Bonifác.


Kalojan utóda és rokona, Boril (1207–1217) nem tudta folytatni elődje hódító politikáját. 1208-ban csatát vesztett Philippopolisznál (Plovdiv) Balduin utódával, Henrik latin császárral (1206–1216) szemben, s a latinok megkezdték Bulgária területének elfoglalását.


Az 1213 őszén meggyilkolt Gertrúd után a magyar király 1215-ben a latin császárság székhelyévé lett Bizáncból hozta új feleségét, Jolántát, aki előkelő család sarja volt. Apja a francia Capet-családba való Courtenay Péter, anyja pedig flandriai Jolán, a latin császárok, Balduin és Henrik nővére volt.