Balla Gergely

A Múltunk wikiből
Nagykőrös, 1710 körül – ?
nagykőrösi bíró
Wikipédia

R. Várkonyi Ágnes

Intézmények, iskolák, nyomdák, könyvtárak

Ma még nem tudjuk, hogy ifjabb Balla Gergely nagykőrösi cívispolgár a 18. század közepén közel 2 ezer kötetes könyvtárában a magyar, francia, német, olasz, latin könyvek között van-e, amit atyjától örökölt, vagy csupán a könyvek szeretetét kapta hagyományul.

Történetírás, nemzeteszmék

A polgárnaplók – mint a kolozsvári kézműves Szakál Ferenc, a nagykőrösi Balla Gergely magyar, a kassai Schiessler Gáspár és a soproni Ritter János német feljegyzései – a városok földrajzi fekvéséből adódó különbségek mellett is jól kifejezik a magyarországi polgárok és a polgárosodó paraszti rétegek közös igényeit az erős, békét és rendet tartó államra.

Szabad György

A társadalomtudományok

1856-ban a Nagykőrös művelődési viszonyait vizsgáló Szabó Károly és Szilágyi Sándor kiadta a 18. században élt Balla Gergely nagykőrösi bíró krónikáját a Lugossy Józseffel együtt szerkesztett, de az 1860-as években elakadt Történelmi emlékek a magyar nép községi s magán életéből című sorozat első köteteként.

Műve

Balla Gergely, Nagy-Kőrösi krónika. Kiadta Szabó Károly és Szilágyi Sándor, Kecskemét, 1856.

Irodalom

Balla Gergely könyvtára: Szabó KárolySzilágyi Sándor, Történeti emlékek a magyar nép községi és magánéletéből (Kecskemét, 1856).