Bangha Béla

A Múltunk wikiből

Bangha Béla József Nepomuki János

Nyitra, 1880. november 16. – Újpest, 1940. április 30.
jezsuita szerzetes, hithirdető, teológus, szerkesztő, író,
Magyarország „sajtóapostola”
Wikipédia
Bangha Béla.jpg
Bangha Béla

Szabó Miklós

A politikai katolicizmus. A Néppárt és az újkatolikus irányzatok.

A ralliement-politika reakcióját, a XIII. Leó vonalával szembeforduló X. Pius pápa modernizmusellenes kampányát, új ellenreformációs szellemét Magyarországon az 1910-es évek elejétől egy Innsbruckban tanult jezsuita gárda képviselte, élén Bangha Bélával. A Mária-kongregációk ellenőrzése folytán jelentős társadalmi befolyással bíró Jézus-társasági vezérkar nem csupán a ralliement-politika magyar híveivel szemben vette fel a harcot, hanem feladatának tekintette azt is, hogy az értelmiség körében visszaszorítsa az előretörő polgári radikalizmust. Az ellenük folytatott harc céljára indította Bangha 1913-ban a Magyar Kultúra című folyóiratot, a magyarországi egyházi integralizmus orgánumát. A folyóirat igyekezett versenyre kelni a modern kultúrához való idomulásban ellenfeleinél, de e téren nem bizonyult versenyképesnek. A szellem ezekben az években a katolikus értelmiség körében is ”baloldalon állt”. Az integralista prüdéria, a teológiai szigor nálunk nem termett Claudeleket és Péguyket. Politikai vonalát tekintve a folyóirat szélsőségesen képviselte a ”keresztény középosztály” jobboldali radikalizmusba forduló, élesen antiszemita újkonzervativizmusát. Hangoztatta a magyar polgári fejlődés agrárius eredetű bírálatának sztereotípiáit és követelte a dzsentroid magyar középosztály ”megmentését”, azaz szanálását a zsidó polgárság és középréteg terhére.

Galántai József

A Wekerle-kormány újabb átalakítása és a választójogi törvény

1918 tavaszától főleg a jobboldali agráriusok és a klerikálisok politikai agitációjában érvényesült az antiszemita demagógia. A Bangha Béla szerkesztette Magyar Kultúra, a keresztényszocialisták VermesKatona-szárnya és nem utolsósorban Prohászka püspök járt az élen.

Siklós András

Egyenlőtlen fellépés a kommunista párt és az ellenforradalom ellen

További internálásokra alig került sor, bár a február 22-i minisztertanácson egyesek gróf Károlyi József, gróf Bethlen István, Wekerle Sándor, Pallavicini György őrgróf és Bangha Béla őrizetbe vételét is javasolták.

Irodalom

A katolikus integralizmus vezetőjének nézeteiről olvashatunk követőjének tollából: Nyisztor Zoltán, Bangha Béla élete és művei (Budapest, 1941).