Barabás Béla

A Múltunk wikiből
Arad, 1855. december 12. – Arad, 1934. május 28.
jogász, közíró, országgyűlési képviselő, szenátor
Wikipédia
Barabás Béla (jogász).jpg
Barabás Béla (jogász)

Hanák Péter

A Fejérváry-kormány és a szociáldemokrata párt

A liga megalakulásának a szociáldemokrata párt vezetői nagy jelentőséget tulajdonítottak. 1905 őszén több alkalommal rendeztek közös választójogi gyűléseket, ezek voltak a szervezett munkásság és a radikálisok közti később megszilárduló fegyverbarátság első tűzpróbái. Az alkalmi együttműködés még szélesebb volt: a ligának sikerült a függetlenségiek néhány tekintélyét, Apáthy István egyetemi tanárt, Barabás Bélát, Ugron Gábort, Vázsonyi Vilmost, Benedek Eleket is megnyernie.

A koalíció behódolása

A békeszerzésben hatékonyan közreműködött Méray-Horváth Károly, a polgári radikálisokhoz közelálló szociológus és Barabás Béla, a Kossuth szűkebb köréhez tartozó képviselő. Méray-Horváth már hetek óta szorgoskodott sajátos politikai szociológiai kísérletével a kibontakozás érdekében. Március végén rábeszélte Barabást és rajta keresztül Kossuthot, hogy a függetlenségi párt vállaljon kormányt az általános választójog alapján. Április 2-án Méray-Horváth és Barabás Kossuth megbízásából békefeltételt nyújtott át Kristóffynak: a függetlenségiek három hatvanhetes politikussal együtt hajlandók átmeneti kormányt alakítani, amelynek feladata az alkotmányos rend helyreállítása, a költségvetés és az újoncjutalék megszavaztatása, az általános választójog bevezetése.

Dolmányos István

Az annexió magyarországi fogadtatása. A koalíciós kormány felelőssége.

Holló, Barabás, Sághy, Ugron sorra nyilatkoztak az annexió mellett.

Kísérletek a hatalom biztosítására 1908–1909 fordulóján

A hatalombiztosító kísérletek másik ága az Alkotmánypárt és a függetlenségi párt összeolvadásának tervéhez fűződött. Negyvennyolc és hatvanhét, amelyért eddig küzdöttünk, nem érdemes arra, hogy politikánk alapja legyen – írta Barabás Béla.

Műve

Barabás Béla, Emlékirataim 1855–1929 (Arad, 1929) című műve nagyobbrészt anekdotikus jellegű.