Bartha Miklós

A Múltunk wikiből
Rugonfalva, 1848. november 14. – Budapest, 1905. október 19.
jogász, publicista, politikus, országgyűlési képviselő
Wikipédia
Bartha Miklós
1880. október 1.
Kolozsvárott megindul az Ellenzék című lap, Bartha Miklós szerkesztésében.
1881. június 2.
Közzéteszik az erdélyi függetlenségi képviselők (UgronBartha-csoport) programját.

Szász Zoltán

A nemzeti ellenzék

Az erdélyi függetlenségi képviselők, elsősorban Ugron Gábor és Bartha Miklós 1881 márciusában készített programjukban már valójában a 67-es alapra helyezkedtek, amennyiben meghirdették a perszonáluniót, az önállóság „fokozatos” kiharcolását.

A közös hadsereg és a magyar uralkodó osztályok

1880-ban két katonatiszt Bartha Miklóst, a kolozsvári Ellenzék neves függetlenségi szerkesztőjét kaszabolta össze, hat év múlva egy aradi hírlapírót sebesítettek meg, ugyancsak életveszélyesen.

Szabó Miklós

A radikális negyvennyolcasság válaszúton

A századfordulótól kezdve a párt jobbszárnyán Bartha Miklós, Holló Lajos, Apponyi Albert nézeteiben erős pozíciókat őrzött az újkonzervativizmus, a párt balszélén pedig jelentkezett az új orientáció igénye, hogy a nemesi liberalizmus helyett megtalálják a kapcsolatot a modern liberalizmushoz és a kor demokratikus törekvéseihez.

Művei