Petrovce

A Múltunk wikiből
(Bassiana szócikkből átirányítva)

szerbül Доњи Петровци, latinul Bassiana

village in Serbia

– angol Wikipédia – Donji Petrovci

Karta Ruma
Bassianae vagy Басијана important ancient Roman town in Pannonia (today Syrmia region in Vojvodina province, Serbia). angol Wikipédia – Bassiana
Pannonia secunda
117–138
Hadrianus római császár uralkodása.
Municipium-alapításai Daciában: Napoca, Dierna, Drobeta; Pannoniában: Aquincum, Carnuntum, Mogentiana, Mursella, Salla, Cibalae, Bassiana, Aqua Balisae.
193–238
A severusi virágkor Pannoniában és a dunai tartományokban; kiváltságokkal és reformokkal kedveznek a hadseregnek.
Colonia rangjára emelik Cibalae-t és Bassianát; Daciában colonia rangot kap Drobeta; municipiumok Pannoniában: Brigetio, Vindobona; Daciában: Apulum, Potaissa, Porolissum, Tibiscum, Ampelum.
509
A keletrómai birodalom Bassiana központtal megszerzi Pannonia Secunda keleti felét, a gót határváros Sirmium lesz.

Mócsy András

Belpolitikai reformok és a tartományi igazgatás kiépítése

Hadrianus eddig ismert pannoniai municipiumai: a két helytartói székhely: Aquincum és Carnuntum, továbbá Salla (Zalalövő), Mursella (Mórichida), Mogentiana (valószínűleg Somlóvásárhely táján), Aquae Balisae (Daruvar), Cibalae (Vinkovci) és Bassiana (Petrovce).

A severusi virágkor

Egyes belső-pannoniai városoknak, például Sisciának vagy Savariának nyújtott anyagi természetű kedvezményeken kívül az új dunai politika legszembetűnőbb jele a két pannoniai helytartói székhely, Carnuntum és Aquincum colonia rangra való emelése volt. Aquincum esetében ennek dátuma is ismert (194), és ebből következően az első Severus kikiáltásának színhelye, Carnuntum is legkésőbb akkor nyerte el a római városok legmagasabb rangját. Ezt a két kitüntető rangemelést egy sor további követte: Pannoniában Cibalae és Bassiana, Daciában Drobeta nyerte el — több más dunai város között — a colonia rangot.

A késő antik idők Pannoniában

Azok a municípiumok, amelyek korábban sem voltak igazi városok, hanem inkább csak a municipális territóriumok igazgatási székhelyei, Pannonia belsejében elvesztették jelentőségüket, míg az igazi városok, különösen pedig a tartományi székhelyek (Savaria, Sophianae, Siscia, Sirmium) és a Szerémség városai (Mursa, Cibalae, Bassiana) új virágkort értek meg. A jólét és a fényűzés mind az építkezésben, mind a temetkezésben a nagybirtokok villaközpontjaira és az igazgatási székhelyekre jellemző.

Bóna István

Nedao után

A katonailag és gazdaságilag legfontosabb s egyúttal leginkább veszélyeztetett Pannonia Secundát Valamer főkirály népe szállta meg, településük a ma ismeretlen Aqua Nigra (Feketevíz) és csupán gót nyelven ismert Scarniunga folyók közt volt, királyi székhelyük a hun háborúkat viszonylag jól átvészelt Bassiana városa lehetett.

Az interregnum

509-ben Theoderik kénytelen volt átengedni Anastasius császárnak (491–518) Bassiana városát és a körülötte fekvő Kelet-Pannoniát (Pannonia Bassiensis), vagyis Singidunum előterét, Sirmiumtól nyugatra azonban a gót uralom érintetlen maradt.