Madarassy-Beck Miksa

A Múltunk wikiből
(Beck Miksa szócikkből átirányítva)
Bácsmadaras, 1839. máj. 9. – Budapest, 1924. márc. 10.
bankár, közgazdász
Magyar Életrajzi Lexikon

Szász Zoltán

A polgárság fejlődésének problémái

A főváros kereskedelme a 70-es években még jórészt a régi patrícius eredetű családok kezén van, de soraikból egyre többen fektetik pénzüket a biztos egzisztenciát nyújtó bérházakba, s ezzel sokan végleg ki is kerülnek a gazdasági élet főáramából. A gabona-, fa és gyapjúkereskedelemben felhalmozott pénzek viszont az új hitelintézetek részvényeibe fektetve kamatoznak, néha ipari tőke lesz belőlük. A pénzvilág kulcspozícióiban ott látjuk már a magyar gazdaság további történetében nagy szerepet betöltő Kornfeld Zsigmondot, Lánczy Leót, Beck Nándort, Beck Miksát, akik mellett az elnöki tisztséget még a kor ízlésének megfelelően fényes történelmi neveket viselő arisztokraták és egykori miniszterek töltik be.

Hanák Péter

Nagypolgárság – fináncburzsoázia

A nagyburzsoázia roppant befolyásos csoportját alkották a nem kereskedelmi és nagyipari bázisról induló, hanem szorosan szakmai karriert befutó bankárok. Éppen a legjelentősebbek, Madarassy-Beck Miksa és Marcell, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank; Lánczy Leó, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank; Kornfeld Zsigmond, a Magyar Általános Hitelbank elnöke vagy Lukács József, ez utóbbi egyik igazgatója, pályájukat egyszerű tisztviselőként kezdték. Nyugati szemmel talán a menedzser típus első képviselőinek látszanak, egy Kornfeld, egy Lánczy, egy Madarassy-Beck azonban olyan személyes és szuverén hatalommal irányította bankját, hogy reálisabb az alapító tőkések közé sorolni, olyan vállalkozónak tekinteni őket, akik mögött nem a felhalmozott családi vagyon, hanem a nagy hitelintézmény névtelen mobil tőkéje állott.