Berend Iván

A Múltunk wikiből

Berend Tibor Iván

Budapest, 1930. december 11.
történész, egyetemi tanár
Wikipédia

Hanák Péter

Előszó

Köszönetünket fejezzük ki a kötet lektorainak, Tokody Gyulának és Berend T. Ivánnak gondos, alapos, sokoldalú bírálatukért, amely nagy segítséget nyújtott a viták, félreértések és hiányok kiküszöbölésében.

Ránki György

Előszó

Az ellenforradalmi korszak történetének gazdaságtörténeti kérdéseit Berend T. Iván, Szuhay Miklós és Ránki György írták meg. A társadalomtörténeti fejezet szerzői Berend T. Iván és Ránki György.

Művei

A súlyos gazdasági helyzetRánki Györggyel

Gazdasági stabilizáció és fejlődés a 20-as években

Ipari válság

Munkanélküliség és tömegnyomor

A pénz- és hitelválság

Egyéb művei

Irodalom

Tolnai György, Az önálló tőkés fejlődés és a nacionalizmus megítélése a mai magyar gazdaságtörténetírásban. Válasz Berend T. Iván vitacikkére (Történelmi Szemle, 1966. 1).