Bertold bajor herceg

A Múltunk wikiből

Berthold

c. 900 – 23 November 947
He followed his nephew Eberhard as Duke of Bavaria in 938
Angol Wikipédia

Györffy György

Görög adó, olasz zsold, német elhárítás

Ezt a sikert használta ki Ottó arra, hogy 938 őszén a magyarok régi szövetségeseire, Arnulf fiaira támadjon. Eberhard bajor herceget és öccseit elűzte, és a hercegséget Arnulf öccsére, a Karintiát kormányzó Bertoldra bízta. Bertold hűségesnek bizonyult Ottóval szemben, ami annál jelentősebb volt, mert 939-ben robbant ki az igazi felkelés Ottó ellen. Ekkor a frank és lotaringiai herceg mellett Ottó testvéröccse, Henrik is ellene fordult. A támadó koalíciót Hermann sváb herceg verte le az andernachti csatában, s ezzel új korszak kezdődött Németország történetében: létrejött az egységes német királyság, az Ottók német birodalmának magva.

A Karintiát is birtokló új bajor herceg, Bertold, I. Ottó politikájához igazodva, már 937 óta elzárta Bajorországot a magyar hadak átvonulása elől, de ebből nem fakadt semmi konfliktus, ami feltehetően egy öt évre szóló békekötésnek volt köszönhető. 942. augusztusában azonban. amikor egyébként a magyarok nem szoktak hadat indítani, egy seregük átkelt az Enns folyón. Bertold bajor és karantán hada azonban a határ közelében, a Traun folyónál, Wels mellett felkészülten várta és szétverte a támadókat. A magyar fejedelmek nem erőltették tovább a németországi kalandozásokat, mert nyilvánvaló volt, hogy támaszpontot adó német szövetséges nélkül nincs kilátás hadisikerre.

Géza békés külpolitikája

Henrik másodszori lázadásakor, 976-ban elvesztette hercegségét is, de lecserélték a Magyarországgal határos Ostarrichi őrgrófját is. A hercegséget Ottó sváb herceg, az őrgrófságot Schweinfurti Lipót (Luitpold) nyerte el, az Ausztiát kifejlesztő Babenbergek ősapja, és ekkor választották le a bajor hercegségről a Magyarországgal is határos karantán hercegséget, amelyet a veronai és aquileiai markokkal együtt a Luitpolding Bertold herceg fia, az ifjabb Henrik kapott meg.