Boldog Salome

A Múltunk wikiből
(Boldog Salome hercegnő szócikkből átirányítva)
Wikipédia – I. Leszek lengyel fejedelem

Kristó Gyula

Az új berendezkedés időszakának külpolitikája

Lengyel követség kereste fel Endrét azzal a javaslattal, hogy vessenek véget Halicsban a bojáruralomnak, Endre másodszülött fia, az akkor hatéves Kálmán vegye feleségül Leszek hároméves leányát, Salomét, s Halics trónját Kálmán foglalja el. A két uralkodó a Szepességben találkozott, s megerősítette ezt a megegyezést.

Magyarország a tatár támadás útjában

A széttagolt Lengyelországgal IV. Béla a dinasztikus kapcsolatokat építette tovább, amelyet már a Kálmán her­ceg és Leszek krak­kói fejedelem leánya, Salome közötti házasság megalapozott.

Írásbeliség

A ferrarai trubadúr-légkörben felnőtt Beatrix, II. Endre harmadik felesége Kálmán herceg nejét, Salomét Esztergomba hívta játé­kokra és udvari lát­vá­nyos­sá­gokra, amin megint csak lovagi tornát érthetünk.